Europees Parlement stemt in met nieuwe antidumpingregels

20-11-2017

Het Europees Parlement heeft op 15 november nieuwe antidumpingregels goedgekeurd. De regels moeten Europese banen en bedrijven beter beschermen tegen oneerlijke goedkope invoer uit landen buiten de EU die zich sterk inmengen in de economie.

 

Goedkope import

Europese werkgelegenheid en bedrijven hebben veel te lijden onder de concurrentie met goedkope importen uit derde landen. Die landen 'dumpen' hun producten vaak op de Europese markt vanwege binnenlandse overcapaciteit. Ook kunnen zij dankzij subsidies soms prijzen hanteren waar Europese bedrijven niet tegen kunnen concurreren. Een bekend voorbeeld is goedkoop staal uit China.

 

Rekening houden met gevolgen

De nieuwe regels houden in dat bij het nemen van besluiten over antidumpingmaatregelen, rekening wordt gehouden met de gevolgen van sociale dumping en milieudumping. Daarnaast legt de Europese Commissie verslag van de omstandigheden in het land van export. Bedrijven uit de EU mogen zich op deze verslagen baseren als ze een klacht willen indienen.

 

Geen extra bewijslast

De nieuwe regels zorgen er niet voor dat extra bewijslast op bedrijven komt te rusten in antidumpingzaken. Bovendien krijg het midden- en kleinbdrijf ondersteuning in de (klacht)procedures. Tot slot mogen ook alle betrokken partijen, zoals vakbonden, adviseren over besluiten tot handelbeschermende maatregelen.

 

De nieuwe regels worden van kracht nadat de Raad ze formeel heeft goedgekeurd. De verwachting is dat dit voor het einde van het jaar nog gebeurt.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Koepelorganisatie BusinessEurope vindt het voor Europese bedrijven goed dat de EU krachtige instrumenten heeft om op te treden tegen dumping op de interne markt. De regels weerspiegelen bovendien de standpunten van de position paper die BusinessEurope in mei hierover heeft gepubliceerd. De nieuwe regels zijn onderdeel van een bredere discussie over een algemene modernisering van EU-handelsbeschermende instrumenten. Wij houden de onderhandelingen over die modernisering nauw in de gaten.