Europarlement: Meer transparantie belastingafdracht multinationals

28-10-2019

Europarlementariërs hebben onlangs gestemd voor wetgeving voor meer transparantie van belastingafdracht van multinationals, financiële steun voor de slachtoffers van Brexit en focus op klimaatverandering, jeugdwerkloosheid, het EU-programma voor onderwijs en uitwisseling Erasmus+, migratie en extern beleid in het EU-budget voor 2020.

 

Transparantie

EU-burgers hebben het recht om te weten hoeveel belasting multinationals betalen in elk land waar ze opereren, vindt het Europees Parlement (EP). Een voorstel uit 2017 heeft de stemming in de Raad echter niet overleefd. De nieuwe resolutie is vooral een poging om nationale ministers van financiën duidelijk te maken dat het voorstel, ondanks de afwijzing in de Raad, nog steeds hoog op de agenda staat van het EP. De vele belastingschandalen van de afgelopen twee jaar achten zij een goede reden voor de Raad om snel een nieuwe onderhandelingspositie in te nemen.

 

Slachtofferfonds Brexit

Verder moet het volgens het EP mogelijk zijn om het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) aan te passen, zodat daaruit financiële steun kan worden gegeven aan slachtoffers van Brexit. Bij een (no-deal) Brexit treedt namelijk banenverlies op, vooral in bepaalde sectoren. Zowel de lidstaten als het EP moeten goedkeuring geven voor deze toepassing van het EFG. 60 procent van dit fonds komt uit de zak van de EU en 40 procent uit die van de lidstaten. Tot 2020 is er 170 miljoen euro mee gemoeid.

 

Investeringsbudget voor 2020

Met een focus op klimaatverandering, jeugdwerkloosheid, het Erasmusprogramma, migratie en extern beleid moet het budget van het EP voor 2020 een stevige basis leggen voor de nieuwe programma's en beleidsstukken in het meerjarig financieel kader (het EU-budget voor 2021-2027). Het EP gaat 2 miljard euro meer uitgeven aan investeringen om tegen klimaatverandering te beschermen. Ook aan het jeugdwerkgelegenheidsinitiatief en het programma Erasmus+ krijgen als het aan het EP is een hoger bedrag toegewezen dan in het voorgelegde budget van de Commissie.

 

Tijdens de tweede plenaire sessie in november wordt er gestemd over een definitieve versie, die door bemiddelingsgesprekken tussen de Raad en het EP tot stand komt.

 

Zie hier voor meer informatie.