Enquête VNO-NCW en MKB-Nederland over verduurzaming van bedrijfspanden

03-06-2019

Het ontwerp-klimaatakkoord voorziet een ambitieuze verduurzaming van de gebouwde omgeving en dus ook van bedrijfspanden. Dat raakt ondernemers in hun hoedanigheid als bedrijfseigenaar in alle sectoren. Daarom willen VNO-NCW en MKB-Nederland een goed beeld krijgen van de plannen en verwachtingen van ondernemers op dit punt horen, om zo de belangen goed te kunnen behartigen. Die plannen en verwachtingen kunnen nuttige informatie bieden voor het ontwerp-klimaatakkoord en aandachtspunten die we daarbij naar voren moeten brengen, maar kunnen ook inzicht geven in welke handvatten ondernemers hierbij nuttig achten.

 

We zouden het zeer waarderen als u daarom deze vragenlijst onderzoek energietransitie onder de aandacht wil brengen van uw leden en hun te vragen deze in vóór 10 juni in te vullen. Natuurlijk worden de gegevens geanonimiseerd en zullen we de uitkomsten van de vragenlijst ook met u delen.

Lees meer over