Eerste 'stopcontact op zee' klaar voor gebruik

09-09-2019

TenneT heeft het eerste grote 'stopcontact' (platform Borssele Alpha) voor het elektriciteitsnet op zee opgeleverd. Hiermee wordt 700 megawatt windenergie van de windparken Borssele I en II naar het vaste land getransporteerd: ongeveer 2,5 procent van de in Nederland gebruikte elektriciteit. De komende jaren worden er in totaal tien van dit soort stations geplaatst.

 

Pijler onder succes

De gecoördineerde aanleg van een elektriciteitsnet op zee door TenneT is een belangrijke pijler onder het succes van windenergie op zee, naast de succesvolle subsidievrije tenders voor de windparken. De tijdige oplevering voedt het vertrouwen bij windparkontwikkelaars dat ook toekomstige delen van het net op zee tijdig gereed zijn. Een ander voordeel is de goede afstemming met het hoogspanningsnet op land, dat ook onder beheer van TenneT is. Daardoor kunnen problemen door gebrek aan transportcapaciteit zo veel mogelijk worden voorkomen.

 

Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord staat dat in 2030 70 procent van onze elektriciteitsverbruik duurzaam is (wind of zon). Dat komt neer op in elk geval 84 terawattuur. Meer dan de helft daarvan komt van windparken op zee. De rest komt uit windparken op land en zonneparken op land. Windenergie op zee is niet alleen belangrijk voor de elektriciteitsbehoefte van huishoudens en bedrijven. Ook de industrie heeft windstroom hard nodig om de huidige fossiele brandstoffen en grondstoffen te kunnen vervangen door 'groene moleculen', zoals waterstof uit elektrolyse met stroom uit windparken.

 

Oogsttijd

De komende jaren neemt de hoeveelheid stroom die windparken op zee leveren naar verwachting sterk toe; er breekt als het ware een 'oogsttijd' aan. Nu staan er windparken in zee met een totaalvermogen van ongeveer 1 gigawatt. In 2023 moet er voor minimaal 4,5 gigawatt vermogen staan. Dat is 16 procent van de elektriciteitsproductie. De bedoeling is dat er in 2030 ongeveer 11 gigawatt aan windparken op zee staat: dat is 40 procent van ons elektriciteitsverbruik en beslaat minder dan 3 procent van de Nederlandse Noordzee. Tussen de windturbines is ruimte voor medegebruik, zoals kweek van zeewier en visserij op krabben en kreeften.