Duurzaamheidsinitiatieven omzetten naar regelgeving

08-07-2019

Breed gedragen maatschappelijke duurzaamheidsinitiatieven kunnen binnenkort worden vertaald in regelgeving. Hiertoe biedt het wetsvoorstel Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven een grondslag. Het voorstel is onlangs bij de Tweede Kamer ingediend.

 

Duurzaamheidsinitiatief

Partijen die een duurzaamheidsinitiatief hebben ontwikkeld, kunnen een verzoek indienen om dit initiatief te vertalen in een wettelijke regeling. Zij omschrijven dan welke doelen zij in het belang zouden vinden van een duurzame ontwikkeling en in hoeverre hiervoor draagvlak is. Vervolgens wordt (politiek) gewogen of het in het algemeen belang is om zulke regels te stellen. Na een positieve uitkomst kan een algemene maatregel van bestuur worden opgesteld, als gevolg waarvan het duurzaamheidsinitiatief voor iedereen gaat gelden.

 

Voorwaarden

Het is van belang dat deze regelgeving evenals reguliere wetgeving zorgvuldig tot stand komt. Verzoekers moeten bijvoorbeeld laten zien dat duurzame ontwikkeling wordt bevorderd en andere belangen niet onnodig worden geschaad. Daarnaast wordt bij de beoordeling altijd bezien in hoeverre hiervoor draagvlak is.

 

Verder komt regelgeving op basis van de verzoeken alleen tot stand als het parlement hier geen bezwaren tegen heeft. Ook is ervoor gekozen om aan de regeling die tot stand komt standaard een experimenteel karakter toe te kennen: de regeling is per definitie tijdelijk van aard.

 

Het wetsvoorstel is alleen bedoeld voor duurzaamheidsinitiatieven vanuit de samenleving. Het biedt hierom slechts een grondslag om regels te stellen als hiervoor een verzoek wordt ingediend. Het wetsvoorstel biedt dus geen grondslag voor regels die enkel van overheidszijde worden geïnitieerd. Voor dergelijke regels behoren de daarvoor gebruikelijke wet- en regelgevingsprocedures te worden gevolgd.

Lees meer over