Duits-Nederlandse samenwerking versterkt duurzaamheid textielsector

01-02-2018

Het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het belangrijkste doel is om bedrijven te ondersteunen bij hun due diligence-onderzoek, de plicht om zich in te spannen om misstanden uit te bannen.

 

OESO-richtlijnen

De deelnemende bedrijven stemmen hun duurzaamheidseisen onderling af en zij gaan gezamenlijk projecten uitvoeren om de arbeidsomstandigheden in risicogebieden te verbeteren. Bovendien kan er meer invloed worden uitgeoefend door de krachten te bundelen in samenwerking producenten, overheden, vakbeweging en maatschappelijke organisaties.

 

Zowel het Nederlandse Convenant als de Duitse Bündnis hanteert al de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De gezamenlijke doelstelling is om de inhoud van de twee initiatieven beter op elkaar af te stemmen, zodat de partijen meer invloed krijgen op de markt.

 

Aansluiten bij initiatieven

Het belangrijkste onderdeel van de samenwerking is de mogelijkheid van een zogenaamd 'geassocieerd' lidmaatschap. Hierdoor kunnen bedrijven onder vereenvoudigde voorwaarden deelnemen aan beide initiatieven. Om deel te nemen aan het Nederlandse Convenant moeten deelnemers aan de Duitse Bündnis een lijst met de productielocaties van hun directe leveranciers indienen bij het Nederlandse secretariaat. Ook moeten ze de Nederlandse klachten- en geschillencommissie accepteren. Voor een geassocieerd lidmaatschap van de Duitse Textilienbündnis moeten de deelnemers aan het Nederlandse Convenant hun plan van aanpak en voortgangsrapporten publiceren op de website van de Duitse Bündnis.

 

Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Een brede coalitie van bedrijven en andere organisaties heeft een convenant ondertekend over maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kleding- en textielindustrie. Het streven is om in de productielanden de arbeidsomstandigheden te verbeteren, milieuverontreiniging te voorkomen en dierenwelzijn te verbeteren. Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel is een nieuw instrument om de overgang naar duurzame, verantwoorde internationale productie- en toeleveringsketens te bevorderen.

 

Kijk hier voor meer informatie.