Dossiers verdeeld onder Europarlementariërs: wie doet wat?

15-07-2019

Het Europees Parlement, dat in mei is gekozen, is onlangs in Straatsburg bijeengekomen om de precieze samenstellingen van de parlementaire commissies te bevestigen. Deze commissies behandelen wetsvoorstellen en stemmen een inzet af voordat het gehele Parlement zich buigt over een Europese wet. Volgens de statuten dienen deze commissies de algemene samenstelling van het Parlement te reflecteren.

 

De tabel hieronder geeft een overzicht van verdeling van de Nederlandse Europarlementariërs in de commissies. Opvallend is het aantal Nederlandse Europarlementariërs dat lid is van de commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid, namelijk zes. Dat is een verdubbeling van het vorige mandaat. Daarentegen is het aantal leden van de commissies Regionale Ontwikkeling en Buitenlandse Zaken afgenomen van drie naar één Europarlementariër. Over 2,5 jaar mogen de Europarlementariërs van commissie wisselen.

 

Verdeling

De verdeling van de Nederlandse europarlementariërs over de parlementaire commissies is als volgt:

 

naam partij politieke familie parlementaire commissie plaatsverv.
Agnes Jongerius PvdA Sociaal democraten EMPL - Werkgelegenheid en sociale zaken Geen
Kati Piri PvdA Sociaal democraten AFET - Buitenlandse zaken
JURI - Juridische zaken
AFET
JURI
Paul Tang PvdA Sociaal democraten CONT - Begrotingscontrole
ECON - Committee on Economic and Monetary Affairs
CULT
Mohammed Chahim PvdA Sociaal democraten ENVI - Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid ITRE
Vera Tax PvdA Sociaal democraten TRAN - Vervoer en toerisme REGI
Lara Wolters PvdA Sociaal democraten ... n.b.
Malik Azmani VVD Renew Europe Group LIBE - Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken AFET
Jan Huitema VVD Renew Europe Group ENVI - Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid AGRI
PECH
Caroline Nagtegaal VVD Renew Europe Group TRAN - Vervoer en toerisme ECON
Liesje Schreinemacher VVD Renew Europe Group INTA - Internationale handel
JURI - Juridische zaken
IMCO
Esther de Lange CDA Christen democraten ENVI - Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid ECON
Jeroen Lenaers CDA Christen democraten LIBE - Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken CONT
EMPL
Tom Berendsen CDA Christen democraten ITRE - Industrie, onderzoek en energie
REGI - Regionale ontwikkeling
TRAN
Annie Schreijer-Pierik CDA Christen democraten AGRI - Landbouw en plattelandsontwikkeling
PECH - Visserij
INTA
Derk Jan Eppink FvD Conservatieven en hervormers ECON - Committee on Economic and Monetary Affairs BUDG
CONT
FEMM
Rob Rooken FvD Conservatieven en hervormers ENVI - Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid ITRE
Robert Roos FvD Conservatieven en hervormers Geen commissie ITRE
TRAN
LIBE
Bas Eickhout GL Groenen ENVI - Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid ECON
Tineke Strik GL Groenen LIBE - Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken AFET
DROI
Kim van Sparrentak GL Groenen IMCO - Interne markt en consumentenbescherming EMPL
Sophie in ’t Veld D66 Renew Europe LIBE - Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken ENVI
Samira Rafaela D66 Renew Europe INTA - Internationale handel
FEMM - Rechten van de vrouw en gendergelijkheid
EMPL
Peter van Dalen CU Christen democraten DROI - Subcommittee on Human Rights
PECH - Visserij
AFET
Bert-Jan Ruissen SGP Conservatieven en hervormers AGRI - Landbouw en plattelandsontwikkeling AFET
PECH
Anja Hazenkamp PvdD Socialisten ENVI - Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid AGRI
PECH
Antonius Manders 50+ Christen democraten IMCO - Interne markt en consumentenbescherming EMPL
Lees meer over