Discriminatie naar migratieachtergrond afgenomen

14-10-2019

Mensen met een migratieachtergrond maken bij een sollicitatie minder kans op een e-mail, voicemail of telefoontje dan mensen zonder migratieachtergrond. Ten opzichte van 2015 lijken werkgevers in 2019 nog steeds te discrimineren op migratieachtergrond, maar wel minder. Uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken (SZW) blijkt niet dat werkgevers discrimineren op basis van leeftijd of geslacht.

 

Krappe arbeidsmarkt

Dat arbeidsmarktdiscriminatie is afgenomen, komt volgens de onderzoekers waarschijnlijk door de krappe arbeidsmarkt die een gunstig effect heeft op de arbeidsmarktpositie van oudere werkenden en personen met een migratieachtergrond. Dat betekent echter dat discriminatie onder andere economische omstandigheden weer kan toenemen. Daarom is er doorlopend aandacht nodig voor arbeidsmarktdiscriminatie, zo schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer.

 

"Je leeftijd, geslacht of afkomst mag niet uitmaken bij het solliciteren naar een baan. Dat discriminatie langzaam afneemt, is daarom een stap in de goede richting", schrijft Van Ark. "Maar er is nog steeds sprake van discriminatie. Het blijft een hardnekkig probleem. Dat moeten we bespreken en aanpakken, en dat doen we ook."

 

Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie

Met het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie wil het kabinet discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan en een inclusieve werkomgeving stimuleren. Eerlijke werving- en selectieprocedures dragen daaraan bij. Onlangs is de internetconsultatie over de wet 'Toezicht discriminatievrije werving en selectie' van start gegaan. Werkgevers zijn straks verplicht om beleid te voeren om discriminatie bij werving en selectie te voorkomen.

 

Achterstanden blijvend

Verschillende instanties doen onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie. Het beeld dat daaruit naar voren komt, is niet eenduidig. Uit eerder onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt namelijk dat personen met een niet-westerse migratieachtergrond te maken hebben met blijvend lagere inkomens als gevolg van achterstanden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Hoewel discriminatie op etniciteit afneemt, ziet het CPB dat deze achterstanden persistent zijn: ze waren in 2017 ongeveer even groot als in 2003. Bovendien blijven de verschillen in inkomens over generaties heen bestaan.

 

Kansengelijkheid

Het kabinet wil daarom onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie continueren. Tegelijkertijd wil het de kansengelijkheid binnen het onderwijs en de arbeidsmarkt blijven aanpakken, onder andere met het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt. Daarin staan cruciale loopbaanmomenten waarmee werkgevers, gemeenten en scholen aan de slag kunnen. Voor het einde van het jaar volgt de brief over de voortgang van dit programma.