De vernieuwde Arbowet: overgangsjaar bijna voorbij

31-05-2018

Bijna een jaar geleden, op 1 juli 2017, ging de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet in. Werkgever en arbodienstverlener kregen een jaar de tijd om nieuwe afspraken te maken. Let op: die periode is nu bijna om.

 

Brochure

De nieuwe regels hebben gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). Lees alle wijzigingen nog een keer na in deze Praktijkinfo, uitgedeeld tijdens onze informatiebijeenkomsten in 2017 over de vernieuwde Arbowet.