Crisis- en herstelwet helpt bouwplan Soesterberg-Noord

15-04-2019

In Soest heeft de Crisis- en herstelwet (Chw) ervoor gezorgd dat er woningen kunnen worden gebouwd op een terrein waar ook bedrijven zijn gehuisvest die geluidoverlast veroorzaakten. Via deze wet kreeg de gemeente de mogelijkheid om nu al gebruik te maken van instrumenten uit de Omgevingswet en de geluidsoverlast te beperken.

 

Verbrede reikwijdte

Woningen bouwen bij bedrijven die geluidhinder veroorzaken vraagt om oplossingsgerichte samenwerking van diverse partijen. Om de overlast te beperken kunnen bedrijven hun bedrijfsvoering aanpassen of verhuizen, maar dat bleek in Soest niet eenvoudig. Om een bestemmingsplan voor dit gebied te maken is daarom gebruikgemaakt een het instrument 'bestemmingsplan+ met verbrede reikwijdte'. Zo'n bestemmingsplan stuurt op verdeling van de beschikbare milieugebruiksruimte.

 

Tijdelijk afwijken

Door de ruimte efficiënter in te delen ontstaat ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, zoals woningbouw. Vaak gebruiken bedrijven niet alle milieugebruiksruimte die zij toebedeeld hebben gekregen. Deze ongebruikte milieuruimte kan met toepassing van de Chw eenvoudiger worden ingeperkt. Ook kan geluidproductie met maatregelen aan de geluidbron worden beperkt. Terwijl deze stappen worden gezet, kan op grond van de Chw tijdelijk worden afgeweken van milieunormen, waardoor eerder kan worden gestart met woningbouw. Binnen tien jaar moet worden voldaan aan de geluidnormen.

 

Recordtijd

Vanwege de grote betrokkenheid van de bewoners en de vertrouwensrelatie met de meest milieuhinderlijke bedrijven, is het project in recordtijd verder gebracht. De samenwerking tussen de gemeente, de bewoners, bedrijven en de rijksambtenaren is in lijn met de bedoeling van de Omgevingswet.