Consultatie over voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering

13-12-2018

Aanbieders van diensten met virtuele valuta, ook wel crypto's of cryptovaluta genoemd, hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen bieden. Zo wordt het witwassen van geld uit criminaliteit of de financiering van terrorisme verder aangepakt.

 

Bij de vergunningverlening wordt getoetst of de aanbieders kunnen voldoen aan de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Nederlandsche Bank gaat hier toezicht op houden. Dit staat in het wetsvoorstel voor de vierde anti-witwasrichtlijn.

 

Misbruik voorkomen

Virtuele valuta zijn in hoge mate anoniem, dus zij maken het mogelijk om transacties te verbergen. Het anonieme karakter maakt de kans groot dat de valuta worden gebruikt om wit te wassen of terrorisme te financieren. In het wetsvoorstel staat dat aanbieders van diensten met virtuele valuta, zoals aanbieders van omwisseldiensten en bewaarportemonnees, onder andere cliëntenonderzoek moeten gaan verrichten en ongebruikelijke transacties moeten melden bij de overheidsorganisatie Financial Intelligence Unit.

 

Consultatie

Het ministerie van Financiën heeft samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid op 11 december een publieke consultatie voor deze wetswijziging geopend. De termijn voor consultatie is vijf weken. Dat betekent dat reacties op het conceptwetsvoorstel tot en met 15 januari 2019 kunnen worden ingediend. Anoniem reageren kan ook.