Consultatie over vervroegde invoering Europese emissie-eisen kachels

13-05-2019

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een besluit voor over het ecologisch ontwerp voor (pellet)kachels. Het ontwerpbesluit bepaalt dat de Europese emissie-eisen niet pas in 2022, maar al in 2020 in Nederland van toepassing worden op nieuwe (pellet)kachels.

 

Fijnstof

(Pellet)kachels stoken is schadelijk voor de volksgezondheid. De afgelopen jaren is gebleken dat houtstook, en vooral (pellet)kachels door particulieren, lokaal tot veel overlast en gezondheidsschade leiden vanwege fijnstof. De emissie wordt verergerd door slecht stookgedrag, weersomstandigheden en het gebruik van verouderde kachels.

 

Maatregelen

Het Platform Houtrook en Gezondheid heeft daarom vijftien aanbevelingen gedaan om de emissies te beperken. Drie van deze aanbevelingen zijn meteen opgepakt. Zo komt er voorlichting over stoken om bezitters van haarden en kachels bewust te maken van de gezondheidsimpact en overlast, zodat ze hun stookgedrag kunnen aanpassen. Daarnaast wordt onderzocht of een stookalert kan worden opgesteld om mensen te informeren of het op basis van de lokale meteorologische omstandigheden af te raden is om te stoken. Ook wordt gewerkt aan een methode waarmee gemeten kan worden wanneer sprake is van overlast door houtstook.

 

Strengere emissie-eisen

In aanvulling op deze maatregelen is besloten om strengere emissie-eisen aan kachels versneld in te voeren. Het ontwerpbesluit daartoe bepaalt dat de Europese eisen al in 2020 in Nederland van toepassing worden op nieuwe (pellet)kachels. Een groot deel van de branche heeft aangegeven vrijwillig alleen nog maar (pellet)kachels te verkopen die aan deze eisen voldoen.

 

Iedereen kan tot en met 29 mei reageren op de artikelen en de nota van toelichting van het ontwerpbesluit. Bekijk hier de consultatie.