Consultatie over verbod gewasbeschermingsmiddelen en biociden

13-01-2020

Het ministerie van Infrastructuur bereidt een wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor. De bedoeling hiervan is om een bevoegdheid te creëren om maatregelen te kunnen nemen voor particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast worden enkele correcties aan de wet uitgevoerd.

 

Onvoldoende maatregelen

Producenten van gewasbeschermingsmiddelen, verkopers van gewasbeschermingsmiddelen, handhavende instanties en particuliere tuiniers krijgen met de nieuwe regelgeving te maken. In de afgelopen jaren hebben allerlei organisaties maatregelen uitgevoerd om tuinen zorgvuldig te kunnen beheren. De gevolgen hiervan worden nu geëvalueerd. Als de maatregelen onvoldoende resultaat hebben, dan overweegt het ministerie een gebruiksverbod of andere maatregelen. De wetswijziging regelt daarvoor nu alvast een bevoegdheid.

 

Het wetsvoorstel creëert alleen een bevoegdheid om maatregelen te treffen. Voor de doelgroepen heeft dat nu geen praktische gevolgen, want die ontstaan pas op het moment dat een concrete maatregel in regelgeving wordt opgenomen. Op dit moment is nog niet bekend of, en zo ja welke, maatregel wordt genomen.

 

Lees hier de internetconsultatie. Reageren kan tot en met 14 januari.