Consultatie over regeling om beschermd Antarctica te betreden

13-05-2019

De ministeries van Infrastructuur en Landbouw bereiden de regeling Antarctische Speciaal Beschermde Gebieden (ASPA) voor, waarmee verantwoordelijke bewindspersonen gebieden kunnen aanwijzen waarvoor het algemene betredingsverbod van Antarctica niet geldt.

 

Betredingsverbod

Het algemene uitgangspunt is dat het verboden is om Speciaal Beschermde Gebieden te betreden. De regeling Speciaal Beschermde Gebieden Antarctica wijst vijf gebieden aan waarvoor een uitzondering geldt. Deze vijf gebieden kunnen betreden worden voor niet-wetenschappelijke activiteiten, zoals een bezoek aan een historische plaats of monument. Deze regeling regelt nog niet de daadwerkelijke toegang tot deze vijf gebieden, want daarvoor is eerst nog een vergunning nodig.

 

De regeling komt tegemoet aan de wens van Nederlandse organisatoren van reizen die ASPA's willen bezoeken. Zij moet ook voorkomen dat deze organisatoren een vergunning aanvragen in het buitenland. Voor de aan te wijzen gebieden geldt dat betreding voor toerisme expliciet is toegestaan. In vier andere ASPA's, waar historische plaatsen of monumenten zijn gelegen, is toerisme niet, of onvoldoende duidelijk, toegestaan. Uit oogpunt van maximale bescherming worden deze gebieden daarom niet aangewezen en blijft de verbodsbepaling van kracht.

 

Iedereen kan tot en met 3 juni reageren. Kijk hier voor de consultatie.