Consultatie over Invoeringsregeling Omgevingswet

13-01-2020

De Invoeringsregeling Omgevingswet ligt ter consultatie. Deze regeling wijzigt 72 regelingen en trekt 62 regelingen in die zijn opgegaan in de Omgevingswet, in de vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) of in de Omgevingsregeling. De regeling wijzigt de Omgevingsregeling en vult die aan op de zes bestaande thema's en voegt een nieuw thema toe, namelijk het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

 

Administratieve lasten

De wijziging moet ervoor zorgen dat de Omgevingswet, de vier AMvB's en de Omgevingsregeling op verantwoorde wijze in werking treden. De doelen zijn: zorgen voor voldoende rechtszekerheid in het overgangsrecht, administratieve en bestuurslasten terugdringen door huidige instrumenten gelijk te stellen aan de nieuwe instrumenten en de verbeterdoelen van de Omgevingswet bereiken.

 

Gebruiksvriendelijk

De aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingsregeling bevatten uitvoeringstechnische regels voor de Omgevingswet en de vier bijbehorende AMvB's in de praktijk. Die moeten ervoor zorgen dat het omgevingsrecht inzichtelijker, voorspelbaarder en gebruiksvriendelijker wordt.

 

Lees hier de internetconsultatie met de zeven delen waarop kan worden gereageerd. Reageren kan tot en met 13 januari.

Lees meer over