Consultatie over Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet

13-01-2020

De Aanvullingsregeling grondeigendom, die regels bevat over herverkaveling, aanvraagvereisten voor de onteigeningsbeschikking en kostenverhaal (plankosten), wordt gewijzigd.

 

Onteigeningsbeschikking

Een van de wijzigingen is dat aanvraagvereisten voor de onteigeningsbeschikking worden opgenomen. Daardoor is het voor het bevoegd gezag en voor de aanvrager duidelijk aan welke eisen moet worden voldaan. Dat moet de lasten verminderen. De regels voor kostenverhaal moeten duidelijkheid bieden aan de initiatiefnemer en het bestuursorgaan over welke plankosten bij organische gebiedsontwikkeling berekend kunnen worden. Van de regels over herverkaveling worden geen gevolgen verwacht, omdat deze beleidsneutraal uit de regeling Inrichting landelijk gebied worden overgezet.

 

Lees hier de internetconsultatie. De consultatie van de Aanvullingsregeling grondeigendom bestaat uit drie delen. Het is mogelijk op alle drie de delen te reageren. Dit kan tot en met 21 januari.

Lees meer over