Conjunctuurinformatie: Producentenvertrouwen neemt toe

03-12-2018

Het vertrouwen van producenten in de industrie is gestegen in november. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Producenten waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid en de voorraden gereed product. Het vertrouwen ging van 5,9 in oktober naar 7,2 in november. Daarmee ligt het ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Dat staat op 0,9. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde op 10,9 en in februari 2009 de laagste waarde met min 23,5. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

 

Productie industrie stijgt

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 2,9 procent hoger dan in september 2017. De stijging is iets kleiner dan in augustus. Al drie jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de metaalindustrie groeide in september 2018 het sterkst.

 

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) daalde in november. Door de toenemende internationale onzekerheid zijn zij een stuk minder optimistisch over zowel de huidige economische situatie als de verwachte bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in september nauwelijks hoger dan een jaar eerder.

 

Hogere afzetprijzen industrie

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in oktober 5,3 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. De prijsstijging is groter dan een maand eerder. Toen waren de producten van de industrie 4,7 procent duurder dan vorig jaar in september.

 

De ontwikkeling van de afzetprijzen hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. Vergeleken met september zijn de afzetprijzen van de industrie in oktober met 0,7 procent gestegen. De prijzen op de binnenlandse markt namen met 0,5 procent toe, aldus het CBS, en die op de buitenlandse markt met 0,8 procent.

 

Omzet horeca stijgt

De omzet van de horeca steeg in het derde kwartaal met 0,4 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit is toe te schrijven aan prijsstijgingen, aldus het CBS. Het volume, het aantal consumpties en/of overnachtingen, daalde juist met 0,7 procent.

 

De omzet van eet- en drinkgelegenheden, waaronder restaurants, fastfoodrestaurants, kantines, catering en cafés, dikte met 0,5 procent aan. Hier nam het aantal verkochte consumpties met 0,4 procent af. Opvallend is de mindere verkoop van restaurants, waar sprake was van de eerste volumedaling in de afgelopen tweeënhalf jaar. Ook cafés hadden te maken met een volumedaling.

 

De omzet van logiesverstrekkers nam met 0,3 procent toe. Ook in deze sector is de omzettoename volgens het CBS volledig toe te schrijven aan prijsstijgingen. Het volume daalde met 1,4 procent. De omzet van hotels steeg met 0,2 procent, maar het volume daalde met 0,9 procent. De omzet van overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, steeg met 0,8 procent.

 

Export China loopt terug

Nederland exporteert voor het eerst sinds lange tijd weer minder naar China. Ook het aandeel van China in de totale uitvoer in de eerste acht maanden van het jaar teruggelopen. China was volgens het CBS in de maanden januari tot en met augustus dit jaar goed voor 2,6 procent van de totale uitvoer. Daarmee is sprake van een daling met 0,8 procentpunt ten opzichte van 2017. De lagere uitvoer naar China gaat samen met de toename van de totale export van Nederlandse goederen met 4 procent.

 

De uitvoer naar China was in deze periode goed voor 4,8 miljard euro: een daling met 15 procent ten opzichte van een jaar eerder. China voerde onder meer minder industrieel afval vanuit Nederland in. Afgezet tegen de eerste acht maanden van 2017 was hier sprake van een daling met 60 procent.

 

Babymelk blijft het belangrijkste exportproduct naar China. In de eerste acht maanden van dit jaar werd voor 700 miljoen euro aan babymelkpoeder verscheept naar het Aziatische land. Op jaarbasis betekent dit een stijging met 16 procent. Op twee staan gespecialiseerde machines en afval staat op de derde plaats.