Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

17-12-2018

De Tweede en Eerste Kamer hebben deze zomer ingestemd met het wetsvoorstel dat werkgevers recht geeft op compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Hoewel de wet nog moet worden gepubliceerd in de Staatscourant, kunnen werkgevers waarschijnlijk per 1 april 2020 een compensatie aanvragen. Ze krijgen hiermee definitief het geld van de transitievergoeding terug die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer moeten betalen.

 

Onrechtvaardig

Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer recht op een zogenoemde transitievergoeding als zijn arbeidsovereenkomst minimaal twee jaar heeft geduurd en de werkgever hem of haar ontslaat. Veel werkgevers ervaren dit als onrechtvaardig, want zij moeten tijdens de eerste twee ziektejaren ook al loon doorbetalen (of zich daarvoor verzekeren) en hebben ook verplichtingen om de werknemer te laten reïntegreren op het werk. De gevolgen bij ontslag zijn nu op een aantal punten verbeterd voor vooral het midden- en kleinbedrijf.

 

Kleiner risico

Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat de transitievergoeding die werkgevers moeten betalen, wordt gecompenseerd. Hiermee worden de risico's voor werkgevers om mensen aan te nemen enigszins verlaagd. Dit is dan ook een belangrijke stap naar verdere verlaging van de risico's om mensen aan te nemen. De regeling treedt in werking op 1 april 2020 (naar verwachting) en heeft een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015, toen de verplichte vergoeding inging.

 

Vergoeding blijft

Dit betekent overigens niet dat een werknemer na een langdurige ziekteperiode geen transitievergoeding meer zou krijgen. Werkgevers moeten deze nog steeds betalen, maar krijgen hiervoor compensatie uit het Algemeen Werkloosheidsfonds.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Wij hebben met succes gelobbyd om de wetgeving aan te passen. U kunt uw leden alvast attenderen op deze compensatieregeling. Verder is het belangrijk dat werkgevers ervoor zorgen dat hun documenten op orde zijn. Lees hier wat zij daarvoor moeten doen.