Compensatie coronacrisis voor gemeenten

29-05-2020

Gemeenten, waterschappen en provincies (zogenoemde medeoverheden) krijgen 566 miljoen euro van het kabinet om de dienstverlening aan inwoners overeind te houden. Het geld is oa bestemd voor jeugdzorg, sportverenigingen, bibliotheken en musea. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris Vijlbrief van Financiën hebben dit donderdag bekend gemaakt.

 

Dienstverlening op peil

Lokale en regionale overheden hebben door het wegvallen van inkomsten en het uitvoeren van extra taken door de coronacrisis moeite hun dienstverlening op peil te houden. Zo komt er bij gemeenten nauwelijks toeristen- en parkeerbelasting binnen. Ter compensatie ontvangen ze 225 miljoen euro.

 

Al eerder zijn gemeenten gecompenseerd voor onder andere het kwijtschelden van huur van sportverenigingen (90 miljoen) en het niet innen van het abonnementstarief in de Wmo (18 miljoen). Daarbovenop krijgen ze nu geld voor bepaalde extra uitgaven in het sociaal domein, zoals jeugdzorg en Wmo, met een voorschot van 144 miljoen. Een bedrag van 23 miljoen moet kosten vergoeden die gemeenten hebben gemaakt om de noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep te organiseren. Verder wordt de bijdrage aan sociale werkbedrijven met terugwerkende kracht verhoogd met 90 miljoen.

 

Voor het in stand houden van openbare bibliotheken, muziekscholen, musea, filmhuizen en de lokale informatievoorziening trekt het kabinet 84 miljoen uit.

 

Een volledig overzicht op de website van Rijksoverheid