Commissie-Van Aartsen houdt systeem milieuhandhaving tegen het licht

29-06-2020

Onder leiding van voormalig minister Van Aartsen gaat een milieucommissie aan de slag om het systeem van milieutoezicht- en handhaving te verbeteren. Het is namelijk zaak dat we milieu- en gezondheidsschade voorkomen, in plaats van achteraf herstellen, aldus staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu).

 

Milieu- en gezondheidsschade

Ongezonde grafietregens en ernstige bodemverontreiniging: het zijn nare voorbeelden van milieuschade die niemand in zijn achtertuin wil hebben. De afgelopen jaren is veel gedaan om uitstoot van schadelijke stoffen naar de bodem, water en lucht te verminderen. Nog te vaak zijn er overtredingen die milieu- en gezondheidsschade kunnen geven.

 

"Ik vind dat we een schoon, veilig en gezond milieu moeten achterlaten aan onze kinderen", zegt Van Veldhoven. "Dat kunnen we alleen samen. Het vraagt iets van andere landen, (mede)overheden, bedrijven en van onszelf als individu. Wat we hier in Nederland al beter kunnen regelen, is het systeem van milieutoezicht- en handhaving versterken, zodat we zo veel mogelijk uitstoot van schadelijke stoffen naar bodem, water en lucht voorkomen, in plaats van achteraf moeten herstellen."

 

Onafhankelijkheid en deskundigheid

De commissie-Van Aartsen heeft als voornaamste opdracht gekregen te adviseren hoe milieutoezicht en -handhaving versterkt kan worden. Van Veldhoven wil vooral weten hoe de onafhankelijkheid en deskundigheid van toezichthouders, in het bijzonder omgevingsdiensten, kan worden versterkt. Ook wil zij weten hoe het stelsel van handhaving en toezicht eenvoudiger, effectiever en transparanter kan. De commissie gaat het huidige systeem kritisch tegen het licht houden en is gevraagd begin 2021 de eerste resultaten te kunnen presenteren.

 

Landelijk overzicht

Het proces van milieutoezicht en -handhaving is complex en er zijn veel partijen bij betrokken. Ook de materie is ingewikkeld, want het gaat om gevaarlijke stoffen en industriële processen waar de juiste specialistische kennis voor nodig is, die toezichthouders niet altijd in voldoende mate in huis hebben. Ook is nu niet altijd duidelijk in hoeverre alle vergunningen bij elkaar de milieukwaliteit voldoende beschermen. Daarom moet er een goed landelijk overzicht komen van het totaal aan verleende vergunningen.

Lees meer over