Commissie publiceert richtsnoeren voor implementatie van AVG

01-02-2018

De Europese Commissie heeft onlangs richtsnoeren gepubliceerd die een soepele toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten bevorderen. De voorbereidingen op de nieuwe regels voor de bescherming van gegevens gaan niet in iedere lidstaat even snel.

 

Met deze richtsnoeren wil de Commissie ervoor zorgen dat op 25 mei, wanneer de verordening in werking treedt, de bevoegde nationale autoriteiten en bedrijven in de gehele EU voorbereid zijn.

 

Betere bescherming

De AVG moet een vrij gegevensverkeer binnen de digitale interne markt van de Europese Unie mogelijk maken. Daarbij moeten de nieuwe regels de privacy van Europeanen beter gaan beschermen en tegelijkertijd kansen bieden op de digitale interne markt voor bedrijven en vooral de kleinere bedrijven. Dezelfde set regels zal gaan gelden in alle lidstaten van de EU en zullen ook van toepassing zijn op bedrijven die zich begeven op de digitale interne EU-markt, maar daarbuiten zijn gevestigd.

 

Online hulpmiddel

De nieuwe richtsnoeren en de ondersteuningsacties richten zich op lidstaten en nationale autoriteiten voor gegevensbescherming, maar ook op bedrijven en in het bijzonder kleinere bedrijven. Omdat kennis van de voordelen en kansen die de AVG moet brengen niet evenredig is verspreid, is er een online hulpmiddel om bedrijven, en dan vooral midden- en kleinbedrijven, te helpen. Het hulpmiddel laat ook zien welke voordelen de regels bieden.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
De Europese werkgeverskoepel BusinessEurope liet eind november weten dat Europese bedrijven graag aan de AVG willen voldoen, maar dat er nog veel praktische vragen bestaan. Bedrijven maken zich zorgen over mogelijke onduidelijkheid en onzekerheid, doordat de AVG veel bepalingen overlaat aan nationale regelgevers.