Comité Markttoegangsbelemmeringen bespreekt toegang Turkije

25-05-2020

Het Comité Markttoegangsbelemmeringen zoekt inbreng voor de eerstvolgende bijeenkomst, die op 28 mei digitaal plaatsvindt. Tijdens deze bijeenkomst wordt gesproken over de voornaamste markttoegangsproblemen in Turkije.

 

Handelsbelemmeringen

Iedere maand bespreken vertegenwoordigers van de EU-lidstaten en het Europese bedrijfsleven met het directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie veel voorkomende handelsbelemmeringen met landen buiten de EU. Denk bijvoorbeeld aan importbeperkingen, excessieve documentatievereisten bij douaneprocedures, onnodig handelsbeperkende eisen op het gebied van etikettering of discriminatie bij overheidsopdrachten. Ook Nederland is hierbij vertegenwoordigd.

 

Bijdragen

Ervaart u problemen? Laat het dan weten. U kunt informatie delen met het ministerie van Buitenlandse Zaken via handelsbelemmeringen@minbuza.nl. U kunt ook contact opnemen als u nog vragen heeft of wanneer u handelsbelemmeringen ervaart in andere landen buiten de EU.

 

Kijk hier voor meer informatie over in- en uitvoervereisten en bekende handelsbelemmeringen. Deze pagina van de Europese Commissie verschaft meer informatie over de markttoegangsstrategie van de EU.