Beveiligers kunnen weer uit de voeten na brief van Grapperhaus

24-04-2020

De Nederlandse Veiligheidsbranche heeft vandaag de langverwachte brief van de minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ontvangen. Naar aanleiding van de huidige crisissituatie in Nederland heeft de minister samen met onder andere de politie en de NCTV gekeken, welke maatregelen noodzakelijk zijn om de veiligheid in Nederland zo goed mogelijk te waarborgen. De minister heeft een aantal beslissingen genomen die tot doel hebben het mogelijk te maken dat de particuliere beveiliging tijdens de coronacrisis haar belangrijke rol bij veiligheid in Nederland te blijven vervullen en die delen we graag met u.

 

Winkelbeveiliging

Voor de detailhandel is het van belang dat de minister het mogelijk maakt dat voor winkelbeveiliging, ook buiten de winkel, tijdens de coronacrisis evenementen- en horecabeveiligers kunnen worden ingezet. En de minister vindt het daarbij vanzelfsprekend dat de reguliere cao (CAO PB) daarop van toepassing is. De vigerende wet- en regelgeving blijft onverkort van toepassing; zo blijven beveiligingswerkzaamheden door gekwalificeerd personeel worden verricht.

 

Bewegingsvrijheid 

Beveiligers houden hun bewegingsvrijheid om hun werk optimaal te kunnen blijven doen omdat zij – in lijn met andere cruciale beroepen – een beroep kunnen doen op dezelfde faciliteiten (zoals van kinderopvang en onderwijs). Dat is goed nieuws omdat het de continuïteit van dienstverlening ondersteunt.

 

Verlenging voor een jaar 

Aan de praktische kant heeft de minister generieke verlenging voor een jaar geregeld van toestemmingen en passen, als die in de periode 1 april tot en met 31 augustus 2020 verlopen. Dat geldt ook voor groene pashouders. Als beveiligers een geldige toestemming en pas hebben, ongeacht of dat nu van de politie of KMAR is, kunnen zij tijdens de coronacrisis ingezet worden bij andere beveiligingsbedrijven zonder dat daar een nieuwe toestemming of pas voor moet worden gevraagd. Alleen voor nieuwe medewerkers kan volgens de bestaande digitale procedure toestemming en een pas worden aangevraagd bij KC-taken.