Benelux-politieverdrag gaat naar Raad van State

18-05-2020

De ministerraad heeft minister Grapperhaus (Justitie) gemachtigd het wetsvoorstel voor grensoverschrijdend politieonderzoek en -optreden (Benelux-politieverdrag) voor te leggen aan de Raad van State. Het verdrag uit 2018 geeft Beneluxlanden onder bepaalde voorwaarden rechtstreeks toegang tot elkaars politiedatabanken en moet grensoverschrijdende achtervolging makkelijker maken en de opsporingsbevoegdheden van politieambtenaren van de Benelux verruimen.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Invoering van het Beneluxverdrag laat nog een tijd op zich wachten. Dat blijkt nu minister Grapperhaus (Justitie) gemachtigd is het wetsvoorstel voor advies voor te leggen aan de Raad van State. Na de advisering door de Raad van State wordt het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Zodra de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft behandeld en aanvaard, gaat het naar de Eerste Kamer. Pas als tweemaal een meerderheid instemt, is de Nederlandse goedkeuringsprocedure afgrond. Als ook België en Luxemburg het verdrag bij wet hebben goedgekeurd, kan het verdrag in werking treden.
 
Criminaliteit stopt niet bij de grens. Onze politiediensten moeten daarom in staat worden gesteld om beter met elkaar samen te werken en informatie te delen die nodig is om deze criminelen op te pakken
", zei Grapperhaus toen hij het verdrag ondertekende. Voorlopig verandert er in de praktijk echter nog niets. Criminelen hebben nog ruim de tijd om van alle ruimte die er is gebruik te maken, ondanks alle goede intenties, haast en voornemens van de overheid om criminaliteit en ondermijning tegen te gaan.
 
We hopen dan ook dat deze mooie voornemens binnen een paar jaar werkelijkheid worden. De publieke partijen in de praktijk én de slachtoffers snakken naar een efficiëntere samenwerking.