Beleid grondeigendom krijgt plaats in stelsel Omgevingswet

16-03-2020

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet van minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen). De fracties van CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, FVD, VVD en 50PLUS stemden voor het wetsvoorstel, de fracties van PVV, GroenLinks, SP, PvdD en Fractie Otten stemden tegen. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat een aantal instrumenten van grondbeleid een plaats krijgen in het stelsel van de Omgevingswet. Het gaat hierbij om onder andere onteigening, landinrichting en kavelruil. De Eerste Kamer buigt zich in april over de Aanvullingswet natuur.

Lees meer over