Arbeidsvoorwaardennota: 'Meer investeren in werknemers'

20-01-2020

Tegen de achtergrond van onzekere economische omstandigheden en aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt moeten bedrijven en vakbonden komend jaar afspraken maken over onder andere gezond langer werken, gelijke kansen voor medewerkers, persoonlijke ontwikkeling en de werk-privébalans. Dat stellen VNO-NCW en MKB-Nederland en AWVN in de Arbeidsvoorwaardennota 2020: 'Waardevol Werkgeven'.

 

Productiviteit

De economische omstandigheden zijn onzeker door de stikstof- en PFAS-crisis en door de internationale spanningen. Die omstandigheden, de krapte op de arbeidsmarkt én de steeds veeleisender consument maken het noodzakelijk dat bedrijven wendbaar, innovatief en productiever zijn. Werkgevers moeten met de vakbonden onderzoeken welke cao-afspraken de productiviteitsgroei belemmeren en hoe cao's de flexibiliteit binnen bedrijven kunnen bevorderen, aldus de ondernemingsorganisaties.

 

Gelijke behandeling

Een aantrekkelijk (secundair) arbeidsvoorwaardenpakket helpt om mensen in tijden van krapte binnen te halen en te houden. De ondernemingsorganisaties pleiten er onder andere voor om ontwikkelingsbudgetten uit te bouwen en de arbeidsduur of de werktijden (tijdelijk) aan te passen als werknemers werk en mantelzorg willen combineren. Het thema gelijke behandeling is door veel werkgevers met succes opgepakt, maar er bestaan nog altijd verschillen. Zo kunnen de verschillen tussen vaste krachten, inhuur en zelfstandigen binnen een bedrijf worden weggenomen door afspraken te maken over gelijke toegang tot scholing en dergelijke, aldus het rapport.