Arbeidsmarkt en digitalisering vragen om bijscholing laaggeletterden

16-09-2019

Digitalisering en veranderingen op de arbeidsmarkt vragen steeds andere vaardigheden van werknemers. Tegelijkertijd ontstaat een steeds groter tekort aan personeel. Bijscholing is dus essentieel. Slechts 50 procent van de werkende laaggeletterden volgt een training of cursus naast het werk, terwijl dat bij geletterden 73 procent is. Dat blijkt uit een analyse van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt en de Stichting Lezen & Schrijven.

 

Week van de Alfabetisering

Ondanks de leerplicht en de kwaliteit van ons onderwijssysteem telt Nederland 2,5 miljoen volwassenen die grote moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. Daardoor hebben ze vaak ook moeite met de computer, tablet en smartphone. Dit heeft grote gevolgen voor hun gezinsleven, gezondheid, werk en financiën. Daarom vroeg Stichting Lezen & Schrijven tijdens de vijftiende Week van de Alfabetisering, afgelopen week, aandacht voor het belang van een Leven Lang Ontwikkelen, juist voor laaggeletterden.

 

Sleutelrol voor werkgevers

Het is belangrijk dat laaggeletterden ook op de langere termijn kunnen blijven werken, want iedereen is nodig op de arbeidsmarkt. Stichting Lezen & Schrijven besteedt daarom vanaf 2020 extra aandacht aan het beter bedienen van werkgevers. Zij kunnen hun laaggeletterde werknemers stimuleren aan de slag te gaan met basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een computer.

 

Een hardnekkig vooroordeel is dat iemand die met zijn handen werkt, deze vaardigheden niet nodig heeft. Maar dat is anno 2019 niet meer het geval. Basisvaardigheden zijn onmisbaar om te kunnen meedoen in de samenleving. Wanneer mensen hun taal- en rekenvaardigheden verbeteren, heeft dit direct effect op hun arbeidskansen.

 

Breng leren dichtbij

"Steeds meer werkgevers raken ervan overtuigd dat investeringen in de vaardigheden van medewerkers zich terugbetalen", zegt Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen & Schrijven. "Het is belangrijk dat werkgevers het makkelijker maken om een training te volgen voor mensen die moeite hebben met taal, rekenen of computer, bijvoorbeeld door scholing op maat aan te bieden en het aanbod aan te laten sluiten bij hun interesses. Ze moeten benadrukken dat door de training het werk makkelijker wordt en zorgen dat bijscholing binnen het bedrijf plaatsvindt. Cursussen in basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en omgaan met digitale apparaten zouden vast onderdeel van bijscholingstrajecten moeten zijn."

 

Aanbevelingen overheid

Ook de overheid kan eraan bijdragen dat meer laaggeletterden blijven leren, ook naast het werk. Het is belangrijk dat beleid op Leven Lang Ontwikkelen toegankelijk is voor iedereen, ongeacht het taalniveau. In het onlangs aangekondigde beleid voor individuele leerbudgetten voor bij- en nascholing houdt de overheid nog onvoldoende rekening met laaggeletterden. Zo kunnen mensen dit budget alleen online aanvragen, terwijl ze daar juist moeite mee hebben. De overheid kan ook zorgen dat werkgevers betere ondersteuning krijgen, zodat zij de weg naar taallessen voor hun laaggeletterde werknemers makkelijker weten te vinden.