Alternatieve financiers verenigen zich in brancheorganisatie

11-10-2018

Een tiental marktpartijen die alternatieve financiering aanbieden hebben zich verenigd in een nieuwe brancheorganisatie; Stichting MKB Financiering. De alternatieve financiers willen de sector professionaliseren en meer bekendheid geven aan nieuwe financieringsvormen.

 

Door het grote aantal nieuwe aanbieders en financieringsvormen is het voor ondernemers en adviseurs niet altijd mogelijk om de juiste financiers te vinden. Ook kan de organisatie door zelfregulering zorgen voor een hogere kwaliteit van de aanbieders in de markt. Dit schrijft Ronald Kleverlaan, de directeur van de Stichting in zijn nieuwsbrief.

 

Eén miljard euro

De alternatieve financieringsmarkt groeit snel. Dit jaar zal er ca. één miljard euro aan financiering worden verstrekt. In de komende drie jaar verwacht de sector nog minimaal vijf miljard te kunnen verstrekken aan 25 duizend ondernemers, waardoor in 2021 het marktaandeel binnen de mkb financieringsmarkt van deze nieuwe financiers naar zo'n 20 procent gegroeid zou kunnen zijn. In sommige sectoren (micro-financiering en kleinbedrijf) ligt dit percentage nu waarschijnlijk al een stuk hoger. De Stichting is van plan binnenkort hier uitgebreider onderzoek naar te doen.

 

De Stichting MKB Financiering is een initiatief van tien marktpartijen: Boozt24, Collin Crowdfund, Dynamic Credit, Fiduciam, Funding Circle, Fund IQ, Lendix, NPEX, Voldaan en Spotcap, die samen de sector willen professionaliseren. De partijen zijn naar eigen zeggen een doorsnede van de markt van alternatieve financiering, om zo veel mogelijk verschillende vormen te vertegenwoordigen. De wens is dat álle serieuze, professionele alternatieve financiers die mkb financiering verstrekken zich gaan aansluiten.

 

Gedragscode

De organisatie heeft ook een gedragscode opgesteld met als doel om door strenge zelfregulering vast te leggen dat de aangesloten partners de belangen van ondernemers zullen respecteren bij het verstrekken van financiering om de sector ook duurzaam te kunnen laten groeien. De Gedragscode MKB Financiering legt vast hoe de aangesloten organisaties om zullen gaan met (klein-zakelijke) mkb financiering, zoals het verstrekken van passende financiering aan ondernemers. Ook komt er een centraal klachtenloket. De Stichting MKB Financiering is daarover in gesprek met Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Communicatie richting ondernemers moet voorts correct, duidelijk en niet misleidend zijn.

De Gedragscode zal de komende maanden in overleg met ondernemersnetwerken en brancheorganisaties voor adviseurs en accountants verder worden aangescherpt. Alle aangesloten partners confirmeren zich aan deze gedragscode. Deze zal ook binnenkort op te vragen zijn via de website.

 

Het ministerie van EZK is positief over deze nieuwe Stichting en heeft toegezegd om elk kwartaal samen de ontwikkelingen in de sector te willen bespreken. Ook draagt EZK financieel bij aan activiteiten om alternatieve financieringsvormen meer bekendheid te geven richting ondernemers en adviseurs.

 

Volgende stappen

De komende maanden zal de organisatie actief in overleg gaan met de verschillende stakeholders in de mkb financieringsmarkt, van ondernemersnetwerken en adviseurs, tot toezichthouders en de NVB om verdere samenwerking te bespreken.