Alliantie zoekt nieuwe oplossingen om werkzoekenden aan werk te helpen

08-04-2019

Om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, zijn vernieuwende initiatieven nodig. Het ministerie van Sociale Zaken (SZW) heeft daarom voor alle 35 arbeidsmarktregio's voor dit jaar 1 miljoen euro toegezegd voor nieuwe initiatieven en nog 1 miljoen euro voor 2020. Staatssecretaris Van Ark (SWZ) pleit ook voor meer publiek-private samenwerking. "Er gebeurt al veel, maar door meer samenwerking is er nog veel meer mogelijk", aldus Van Ark.

 

Zij zei dit tijdens het congres 'Iedereen aan de slag: het gaat niet vanzelf' van de alliantie 'Samen werken voor werk' in Den Haag. Deze alliantie van vier partners met verschillende expertise, hebben nadrukkelijk de handen ineengeslagen om zo veel mogelijk mensen duurzaam aan de slag te helpen. Van Ark is een groot voorstander: "We kunnen wetten maken, maar dat is niet genoeg. Er is meer samenwerking nodig. Ik ben ontzettend blij met deze alliantie, vooral omdat deze partijen elkaar niet meer als concurrent zien, maar beseffen dat ze samen met anderen nog meer kunnen doen en ze elkaar versterken."

 

Nieuwe oplossingen

Om meer werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan banen te helpen, ondersteunt het ministerie van SZW met het programma 'Perspectief op werk' de gecoördineerde werkgeversdienstverlening in de 35 arbeidsmarktregio's. Aan alle regio's is geld toegezegd om nieuwe oplossingen te creëren. "Dat moeten wel echt nieuwe plannen zijn, geen oude plannen met nieuwe nietjes," aldus Van Ark. "Zoek daarvoor de samenwerking en verbinding met elkaar. En tegen gemeenten zeg ik: kijk ook verder dan de publieke partners. Ook deze private partijen kunnen helpen."

 

'Open hiring'

Tijdens het congres is ook stilgestaan bij het in Nederland nieuwe fenomeen open hiring door werkgevers. Wie wil werken, kan hierdoor gewoon aan de slag zonder sollicitatiegesprek, cv of inzet van de overheid. Het huidige werving- en selectieproces sluit namelijk bewust en onbewust veel mensen buiten. Deze week is het eerste bedrijf in Nederland met open hiring begonnen. Bij een nieuwe proef van de alliantie in de regio Foodvalley (Gelderland) gaat dit ook gebeuren.

 

Alliantie

De alliantie wordt gevormd door de brancheverenigingen ABU, NRTO, Cedris en OVAL. Samen hebben zij een landelijk en regionaal dekkend netwerk van duizenden dienstverleners op het gebied van scholing, begeleiding, inzetbaarheid en arbeidsbemiddeling. Zij kennen de regionale arbeidsmarkt en de behoeften van werkgevers en werkzoekenden.