Alcohol- en drugstesten mogelijk maken voor chemiebedrijven

27-01-2020

Waar zich grote veiligheidsrisico's kunnen voordoen doordat werknemers onder invloed verkeren van alcohol of drugs, moeten deze werknemers van de werkvloer geweerd kunnen worden. Niet alleen voor hun eigen veiligheid, maar ook voor die van hun collega's. Daarom verkent staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken de mogelijkheid voor chemiebedrijven die onder het besluit risico zware ongevallen (Brzo) vallen, om bij werknemers alcohol- en drugstesten af te nemen.

 

Gevaarlijke stoffen

De verkenning richt zich in eerste instantie op de zogenaamde Brzo-sector, waar zo'n vierhonderd bedrijven onder vallen, vooral chemiebedrijven, omdat het effect van een zwaar ongeval grote maatschappelijke gevolgen kan hebben. Het gaat om bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. De mogelijkheid om alcohol- en drugstesten af te nemen is het sluitstuk van deugdelijk Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-beleid) binnen de ondernemingen.

 

"Werknemers die binnen een organisatie werkzaam zijn onder invloed van alcohol of drugs leveren een veiligheidsrisico op voor zichzelf, voor hun collega's en voor hun omgeving. Dit gedrag hoort niet thuis op de werkvloer. Ik vind het belangrijk dat hiertegen kan worden opgetreden, omdat iedereen veilig moet kunnen werken", aldus Van Ark.

 

Wettelijk kader

Binnen het huidige ADM-beleid kunnen bedrijven geen alcohol- en drugstesten afnemen. Zulke persoonsgegevens vallen namelijk onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tijdens werktijd op het gebruik van alcohol en drugs controleren is daarom alleen toegestaan als daar een wettelijke grondslag voor is. Er zijn enkele specifieke wettelijke regelingen waarbij deelnemers aan het wegverkeer, treinmachinisten, boordpersoneel van vliegtuigen, schippers en loodsen onderworpen kunnen worden aan alcohol- en drugstesten.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Wij zijn blij dat staatssecretaris Van Ark alcohol- en drugstesten gaat toestaan in de chemie. Wij pleiten al lang voor deze mogelijkheid. Tot nu toe mag testen maar heel beperkt wegens strenge privacyregels.
 
Wij pleiten ervoor dat controles wettelijk ook mogelijk worden in meer sectoren waar serieuze risico's zijn als mensen drugs of alcohol gebruiken onder of voor werktijd. Van Ark wil die mogelijkheid onderzoeken, maar zij ziet liever dat werkgever en werknemers onderling afspraken maken over specifieke situaties of gevallen waarin personeel getest mag worden.
 
Wij hopen dat de wetswijziging snel geregeld kan worden en dringen erop aan om de nieuwe regels administratief niet te ingewikkeld te maken voor bedrijven. Testen op drugs- en alcoholmisbruik zijn soms nodig voor een zo veilig mogelijke werkomgeving, dus wij roepen bedrijven op dit in hun bedrijfsvoering in te passen.