Akkoord over veiliger Schiphol

09-07-2018

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en de luchtvaartsector hebben een overeenkomst gesloten om de veiligheid op Schiphol te verbeteren. Kern van het convenant Veiligheidsverbetering Schiphol is dat de sector komt tot een integraal veiligheidsmanagementsysteem op de luchthaven. Ook de verbetering van het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen door de Inspectie Leefomgeving en Transport is in de overeenkomst vastgelegd.

 

De minister en de sector reageren hiermee op een deel van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) in het rapport Veiligheid vliegverkeer Schiphol. In dit rapport uit 2017 heeft de OvV kritisch gekeken naar de veiligheid op Schiphol en deed zij aanbevelingen voor verbetering hiervan.

 

Managementsysteem

Een van de aanbevelingen van de OvV was om gezamenlijk een integraal veiligheidsmanagementsysteem te ontwikkelen. Verbeterde samenwerking moet de veiligheid op en rondom Schiphol vergroten. In het convenant met de sector zijn afspraken over de ontwikkeling van het nieuwe systeem vastgelegd. De minister volgt de ontwikkeling onder andere aan de hand van jaarlijkse evaluaties die de sector laat uitvoeren door (internationale) externe veiligheidsdeskundigen. De eerste evaluatie vindt plaats in 2019.

 

Verbeterplannen

In de overeenkomst staat ook dat er een plan komt waarin de sector vastlegt welke maatregelen hij neemt voor een aantoonbare verbetering van de veiligheid van Schiphol de komende jaren. De sector baseert dit plan onder andere op de aanbevelingen van de OvV en de eerdere integrale veiligheidsanalyse Schiphol. Het plan wordt nu uitgewerkt.