Afwikkelen faillissementen wordt efficiënter

19-06-2017

De huidige, verouderde faillissementsprocedure krijgt een modern jasje, om zo faillissementen sneller, transparanter en makkelijker af te wikkelen. Zo kan er straks beter gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden om digitaal te werken. Ook krijgen de curator en rechter-commissaris meer ruimte om maatwerk te leveren. Bovendien wordt het insolventieregister verbeterd. Dat is de kern van een wetsvoorstel dat minister Blok (Veiligheid en Justitie) bij de Tweede Kamer heeft ingediend.

 

Maatschappelijke kosten

De nieuwe regeling moet ervoor zorgen dat een faillissementsprocedure meer opbrengt en zij moet de maatschappelijke kosten die uit een faillissement voortvloeien beperken. Dat is van belang, omdat uitbetaling uit een faillissementsboedel voor crediteuren vaak zeer beperkt is en regelmatig lang op zich laat wachten. Elke maatregel die de procedure sneller en efficiënter kan maken, levert de betrokken partijen dus veel op.

 

Digitale mogelijkheden

Op dit moment wordt nog veel informatie op papier verstrekt. Dat is inefficiënt en kost de curator veel tijd. Door digitale hulpmiddelen kan dat sneller en makkelijker. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor vergaderingen die ook elektronisch kunnen. Verder verbetert digitaal werken de informatievoorziening aan schuldeisers. Zij willen snel bekend zijn met het vonnis waarin het faillissement is uitgesproken, om hun belangen veilig te kunnen stellen.

 

Consumenten en ondernemers zijn gebaat bij een actueel en bijgewerkt insolventieregister. Nu moeten zij soms nog met de rechtbank bellen om te controleren of een bedrijf failliet is. Verbeterde, digitale informatievoorziening voorziet ook in de behoefte van schuldeisers om snel te kunnen beschikken over belangrijke besluiten van de rechter. Daarnaast is de verwachting dat curatoren steeds meer uit eigen beweging stukken zullen publiceren op een website.

 

Bevoegdheid

Om de afwikkeling van faillissementen efficiënter te laten verlopen, krijgt de curator de bevoegdheid zelf een lijst van vorderingen ter verificatie op te stellen. Hij hoeft dan niet te wachten op schuldeisers die hun vordering bij hem indienen. Nieuw is ook dat de rechter-commissaris voortaan zelf bepaalt of en wanneer een verificatievergadering wordt gehouden.

 

Tot slot wordt het eenvoudiger om een deskundige in te schakelen en meerdere rechters-commissarissen in het faillissement te benoemen.

Lees meer over