Afbouw gaswinning Groningen op koers

06-12-2018

De gaswinning uit het Groningenveld daalt al vanaf 2023 onder de vijf miljard normaal kubieke meter (Nm3). De maatregelen om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk te beëindigen, liggen daarmee op koers. Vooral door de bouw van een nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek en de verwachte extra inkoop van stikstof zal de gaswinning in Groningen na 2022 nog slechts beperkt nodig zijn. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer.

 

Aanvullende maatregelen

In maart besloot het kabinet de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk te beëindigen, om zo de regio veiliger te maken. Enkele aanvullende maatregelen blijken nu meer en sneller resultaat op te leveren. Zo kan er meer stikstof worden ingekocht waarmee hoogcalorisch gas uit de kleine gasvelden en uit het buitenland wordt omgezet in laagcalorisch gas. Ook de versnelde afbouw van de export naar Duitsland verloopt voorspoedig.

 

Scherpe daling

De opbrengst van de aanvullende maatregelen en de oplevering begin 2022 van de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek zorgen ervoor dat de resterende gaswinning uit het Groningenveld na 2022 scherp daalt. In de periode daarna wordt de gaswinning daar helemaal afgebouwd. Daarvoor wordt een afbouwplan opgesteld, waarbij ook de mogelijkheid wordt onderzocht om de buffer in de ondergrondse opslag bij Norg te vullen met geconverteerd hoogcalorisch gas.

 

Industriële grootverbruikers

De snelle daling van de gaswinning na 2022 heeft ook gevolgen voor de ombouw van de industriële grootverbruikers van Groningengas. De ombouw naar hoogcalorisch gas zal dan minder effect hebben op het terugbrengen van de gaswinning. Er is dan namelijk voldoende stikstofcapaciteit om in een groot deel van het jaar alle nog aangesloten bedrijven te voorzien van geconverteerd hoogcalorisch gas. Dit maakt het mogelijk om bij de ombouw van de meeste industriële grootverbruikers meteen duurzame alternatieven te gebruiken in plaats van tijdelijke over te stappen naar hoogcalorisch gas.

 

Verplicht omschakelen

Om het afbouwpad te behalen is het wel noodzakelijk dat de grootste verbruikers voor oktober 2022 van het laagcalorisch gas afschakelen. Het gaat om negen bedrijven, die jaarlijks meer dan 100 miljoen Nm3 verbruiken. Met enkele bedrijven zijn al afspraken over de ombouw gemaakt. Omdat die ombouw essentieel is om het veilige winningsniveau van 12 miljard Nm3 te tijdig bereiken, zal minister Wiebes deze bedrijven wettelijk verplichten om af te schakelen van Gronings gas. Voor zover noodzakelijk kunnen deze bedrijven aanspraak maken op nadeelcompensatie.