Advies aan ouders die gebruikmaken van kinderopvang en bij wie het inkomen terug loopt

18-03-2020

Voor ouders / zelfstandigen is het advies; geef je inkomenswijzigingen snel door aan de Belastingdienst. Dan wordt je kinderopvangtoeslag verhoogd, de Belastingdienst kan dit binnen een maand instellen.

 

Gebruik hiervoor het Aanvraagformulier noodopvang (pdf-bestand).

 

De brancheorganisatie kinderopvang en de branchevereniging maatschappelijke kinderopvang hebben een voorbeeld aanvraagformulier gemaakt waarop ouders met cruciale beroepen die nog niet eerder gebruik maakten van kinderopvang gemakkelijk gegevens achter kunnen laten. Dit formulier is akkoord bevonden door VNG.

Veel kinderopvangbedrijven maken gebruik van een ouderportaal waar men terecht kan.

 

De kinderopvang zal ook kinderen onder onderwijstijd opvangen indien scholen sluiten die nu nog wel open zijn voor kinderen van ouders uit de lijst van de vitale beroepen. Het gaat dan uiteraard ook wat de kinderopvang betreft alleen om kinderen van vitale-beroepenouders.