Actieplan voor het midden- en kleinbedrijf

02-07-2018

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken (EZK) ingestemd met het actieplan voor het midden- en kleinbedrijf (mkb), het MKB-Actieplan. De afgelopen maanden maakte de staatssecretaris een mkb-tour door Nederland en sprak met ondernemers over hun drie grootste uitdagingen: personeel, digitalisering en financiering. Het MKB-actieplan helpt met oplossingen hiervoor. Het kabinet stelt tot en met 2021 hiervoor 200 miljoen euro beschikbaar.

 

Staatssecretaris Keijzer: "De economie verandert structureel door bijvoorbeeld digitalisering. Dat merken veel ondernemers, maar vooral de kleinere hebben vaak niet de tijd en de expertise om hier adequaat op in te spelen. De kapster in Pijnacker, de tech startup uit Zwolle en het architectenbureau in Delft lopen tegen uiteenlopende dingen aan: hoe kom ik aan goed personeel? Hoe kom ik aan financiering? Hoe profiteer ik van de kansen die digitalisering biedt? Bij die uitdagingen gaat de overheid een krachtiger rol spelen, samen met branches en onderwijs. Zo maken we samen het hele mkb sterker, efficiënter en productiever. Dat is precies het doel van dit actieplan, waarvoor deze kabinetsperiode 200 miljoen euro beschikbaar is."

 

Samenwerkingsagenda

Het geld van het actieplan wordt besteed aan een breed scala aan maatregelen rond de thema's menselijk kapitaal, financiering, digitalisering, toepassing van innovatie en voor regionale samenwerking. Naast dit actieplan is ook de mkb-samenwerkingsagenda aan de Tweede Kamer gezonden. De regio is belangrijk voor het mkb. Veel bedrijven halen hun kennis, mensen en financiering uit hun naaste omgeving. Daarom werken sinds 2015 EZK, provincies, MKB-Nederland en de topsectoren samen op basis van de mkb-samenwerkingsagenda. Doel is de ondersteuning van het innovatieve mkb te versterken.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Wij zijn content met het MKB-Actieplan. Met concrete maatregelen en programma's op het gebied van onder andere innovatie, digitalisering, regeldruk en financiering is dit totaalpakket een goede steun in de rug voor de vele duizenden mkb-ondernemers die samen cruciaal zijn voor de Nederlandse economie. Wij werken graag met de staatssecretaris samen om dit plan tot een succes te maken.
 
Met het actieplan richt Keijzer zich op het brede mkb. Doel van het actieplan is om het mkb in zijn volle breedte mee te nemen in de steeds sneller veranderende en concurrerende wereld. Dat is nodig, want het gemiddelde mkb-bedrijf met zes à zeven medewerkers kan daarbij wel hulp gebruiken.
 
Zo zijn we blij met het extra budget dat Keijzer uittrekt voor innovatie. Tevredenheid is er ook voor de aandacht voor financiering, want ondanks de economische groei is het voor het mkb nog altijd lastig om aan krediet te komen, zeker ook in vergelijking met de ons omringende landen. Keijzer behoudt én intensiveert de huidige regelingen die ondernemers ondersteunen bij hun kredietvraag.
 
Wel moet bij de vele pilots en programma's die in het plan worden aangekondigd, de samenwerking worden gezocht met private partijen. De brancheorganisaties bijvoorbeeld doen op diverse terreinen al erg veel. Het is belangrijk daarbij aan te sluiten en niet het wiel opnieuw uit te vinden.
 
Verder ligt een aantal van de grootste knelpunten voor het mkb juist op het terrein van de ministeries van Financiën en Sociale Zaken, namelijk de verhoging van de box 2-heffing voor directeur-grootaandeelhouders, de werkkostenregeling, de loondoorbetalingsplicht bij ziekte en de premiedifferentiatie in de Wet arbeidsmarkt in balans, die flexwerk duurder maakt. Er is pas sprake van een echt MKB-Actieplan als ook deze problemen worden aangepakt.