Actieplan voor betere toegankelijkheid voor gehandicapten

24-04-2017

De Tweede Kamer heeft eind vorig jaar ingestemd met het besluit Toegankelijkheid. Hiermee wordt bevorderd dat zowel overheids- als bedrijfssectoren (branches) actieplannen gaan maken waarmee wordt toegewerkt naar een betere toegankelijkheid. Het besluit is uitgewerkt in een implementatieplan, waaraan ook VNO-NCW en MKB-Nederland hebben meegewerkt. En dit plan is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

Subsidie

VWS stelt subsidie beschikbaar voor de Stichting Projecten van MKB-Nederland om branches te ondersteunen bij de uitvoering van het verdrag. Allereerst wordt samen met organisaties voor gehandicapten een actieplan door en voor de detailhandel opgesteld. Deze kan als voorbeeld voor andere branches dienen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is aan de slag gegaan met een actieplan voor de bouw en zal hiervoor zelf brancheorganisaties uit die sector benaderen.

 

VN-Gehandicaptenverdrag

Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-verdrag Handicap. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Het verdrag draait om alle mogelijke onderwerpen die voor hen belangrijk zijn, zoals werk, onderwijs, vervoer, cultuur, sport en andere vrijetijdsbesteding. Het gaat daarbij om mensen met langdurige lichamelijke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen.

Om het verdrag geldig te maken (ratificeren) in Nederland heeft het parlement de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) aangepast. Nieuw is het verbod op onderscheid bij het aanbieden van of verlenen van toegang tot goederen of diensten. Mensen met een beperking kunnen nu ook aan bedrijven vragen om een ‘doeltreffende aanpassing’. Dat is een eenvoudige aanpassing in een individueel geval. Onder doeltreffende aanpassingen valt in ieder geval het toelaten van assistentiehonden als iemand daarom vraagt.

 

Norm voor toegankelijkheid

Sinds 1 januari 2017 geldt ook een algemene norm voor toegankelijkheid. Dat betekent dat bijvoorbeeld scholen, werkgevers en bedrijven dat wat zij bieden, geleidelijk toegankelijk moeten maken. Op die manier hoeven mensen met een handicap steeds minder apart om aanpassingen te vragen. Het gaat om 'eenvoudige voorzieningen'. Als het verbeteren van toegankelijkheid ‘onevenredig belastend’ is, hoeft het niet. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn als het heel veel geld of tijd kost.

De belangrijkste drempels van alle beperkingen zijn op te lossen door het verlenen van service door het personeel. Denk hierbij aan het voorlezen van de menukaart (in plaats van een menukaart in braille) of iemand naar binnen helpen. 

Lees meer over