Aantal internationale studenten neemt nog steeds toe

08-04-2019

Dit studiejaar komt 11,5 procent van de studenten die ingeschreven staan bij een Nederlandse hogeschool of universiteit uit het buitenland. Dat blijkt uit een analyse van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Vorig studiejaar was het aandeel internationale studenten 10,5 procent.

 

Binnen en buiten Europa

Binnen Europa weten vooral studenten uit Italië ons land steeds beter te vinden. Voor het derde jaar op rij komt de grootste absolute groei uit dit land. Daarmee heeft Italië China ingehaald en is het nu het grootste herkomstland na Duitsland. Ook komen er steeds meer studenten van buiten de Europese Economische Ruimte. Over een periode van twee jaar steeg hun aandeel tot 26,9 procent. Voor deze groep studenten ontvangen hogescholen en universiteiten geen financiering van de Nederlandse overheid. Daarom betalen zij meer collegegeld om hier te kunnen studeren.

 

Master en bachelor

Het aandeel van internationale studenten is in de masterfase het grootst. Bij de universiteiten staan 25.669 internationale masterstudenten ingeschreven: 23,6 procent van de totale studentenpopulatie. Bij masterprogramma's aan hogescholen studeren 2145 internationale studenten (20,5 procent). Verder zijn er dit studiejaar voor het eerst meer internationale studenten in bacheloropleidingen aan universiteiten dan aan hogescholen.

 

Volledige studie

In de analyse is alleen gekeken naar studenten die hier een volledige studie volgen. Internationale studenten weten ons land ook te vinden voor een korter verblijf, zoals een uitwisseling via het mobiliteitsprogramma Erasmus+.

 

Bekijk hier de volledige rapportage.