21 Nederlandse gemeenten krijgen slimme laadpalen

09-09-2019

Een stabieler elektriciteitsnet, groene stroom beter benutten en geld verdienen met een elektrische auto. Dat is wat slimme laadpalen mogelijk maken. Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) trekt daarom 5 miljoen euro uit om gemeenten te subsidiëren bij de aanleg ervan. Met het geld komen in 21 Nederlandse gemeenten door heel Nederland laadpleinen met in totaal 472 slimme laadpunten.

 

Aanleg versnellen

"Elektrisch rijden wordt het nieuwe normaal. Ik wil daarom niet alleen meer laadpalen, maar ook slimmere", zegt Van Veldhoven. "Deze laadpalen zijn de toekomst. Ze ontlasten het stroomnet, benutten groene stroom beter en maken het laden van je auto nog voordeliger. Daarom wil ik de aanleg ervan versnellen. Het laden van je elektrische auto moet net zo makkelijk worden als het laden van je mobiele telefoon."

 

Buffer

Elektriciteit leveren aan het net door elektrische voertuigen wordt 'vehicle-to-grid' genoemd. De auto die aan de slimme laadpaal gekoppeld is, slaat het overschot aan duurzaam opgewekte stroom op. Vervolgens wordt op piekmomenten de stroom teruggeleverd aan het net. Door de auto als buffer te gebruiken, kan groene stroom efficiënter worden ingezet en wordt het elektriciteitsnet ontlast.

 

Om te voorkomen dat elektrische auto's onverwacht leeg zijn na het ontladen, stelt het voertuig een deel van de accucapaciteit beschikbaar voor teruglevering aan het elektriciteitsnet. De eigenaar geeft hier toestemming voor en bepaalt zelf hoeveel elektriciteit van de auto gebruikt mag worden.

 

Innovatie

Dankzij de subsidie kunnen gemeenten aan de slag met de aanleg van de nieuwe laadpleinen. Op de laadpleinen wordt ook gewerkt aan nieuwe toepassingen voor de consument, zoals de mogelijkheid voor automobilisten om op termijn geld te verdienen met hun elektrische auto. Gebruikers die hun elektrische auto beschikbaar stellen wanneer er veel vraag naar energie is, kunnen daarvoor een beloning ontvangen.

 

CO2-uitstoot

Ons transport veroorzaakt een kwart van de CO2-uitstoot. Het kabinet wil deze uitstoot terugdringen. In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om het gebruik van schone vervoersmiddelen te stimuleren, bijvoorbeeld met elektrische auto's. Deze auto's stoten bij het rijden geen broeikasgassen uit, houden onze lucht schoon en brengen minder geluidsoverlast met zich mee. De komende jaren worden honderdduizenden laadpalen aangelegd, zodat mensen hun auto overal makkelijk op kunnen laden.