Verkiezingen gemeenteraad 2018

Woensdag 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Een belangrijk moment voor burgers, politici en ondernemers. Want bedrijven scheppen banen, zorgen voor welvaart en een levendige gemeente, maar sponsoren ook lokale initiatieven. Het bedrijfsleven is dus van groot belang voor de lokale overheid en omgekeerd. Samenwerking is de sleutel tot succes.

 

Ondernemers hebben een lokaal bestuur nodig met een sterke economische agenda, die groei stimuleert en onnodige belemmeringen wegneemt of voorkomt. Daarvoor is samenwerking onontbeerlijk. Niet alleen tussen ondernemers onderling of tussen bedrijven en gemeente, maar ook voor gemeenten in een regio. De samenwerking tussen lokale overheden met een economisch cluster, met bedrijfsleven, is nu vaak nog niet structureel geregeld.

VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten voor meer aandacht voor onderscheidende regionale economische agenda's, als ook bruisende binnensteden en vitale kernen. Lees in onze Handreiking gemeenteraadsverkiezingen 2018 al onze belangrijkste standpunten voor gemeenten in het algemeen.

 

Ook branche- en regionale organisaties hebben specifieke onderwerpen die zij onder de aandacht brengen van lokale overheden en politiek.

Lees verder
Brochure
03-07-2017
Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Handreiking MKB-Nederland en VNO-NCW
De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zijn een goed moment om aandacht te vragen voor samenwerking. In deze notitie schetsen MKB-Nederland en VNO-NCW hun inzet voor de politieke agenda’s van de lokale partijen.