TTIP

Sinds 2013 onderhandelen de EU en de Verenigde Staten over een zogeheten Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). De Nederlandse ondernemingsorganisaties steunen de Europese Commissie in de onderhandelingen over de totstandkoming van een ambitieus handels- en investeringsakkoord. Het akkoord biedt kansen voor economische groei en versterkt de positie van het Europees-Amerikaanse blok.

Economische groei
Conservatieve schattingen laten zien dat de totstandkoming van TTIP in Europa kan leiden tot een toename van 0,48 procent van het BNP en stijging van de export vanuit de EU naar de VS van 28 procent. Deze groei zal onder andere gerealiseerd worden door handelsbarrières (tarifair en non-tarifair) te slechten, het voor Europese bedrijven makkelijker te maken mee te dingen in Amerikaanse aanbestedingsprocedures en de dienstenmarkt te liberaliseren.

 

Goed voor toekomstige afspraken
Daarnaast biedt TTIP de mogelijkheid bestaande exportrestricties voor grondstoffen te beperken en liggen er kansen om intensiever samen te werken bij de totstandkoming van regelgeving waardoor onnodige verschillen hierin verdwijnen. Tot slot zouden trans-Atlantische investeringen moeten worden gestimuleerd, onder ander door het opnemen van een 'investor-to-state' arbitrageprocedure.

De totstandkoming van een breed en diepgaand handels- en investeringsverdrag met de VS biedt niet alleen kansen voor economische groei. TTIP zou tevens het pad kunnen effenen voor toekomstige afspraken over liberalisering van de wereldhandel in multilateraal en/of bilateraal verband.

Lees meer