Prinsjesdag 2017

Op Prinsjesdag, dinsdag 19 september 2017, presenteert de regering traditioneel de plannen voor het komende jaar. Ondernemend Nederland hoopt vurig dat begroting is geschreven door een nieuw kabinet. Nederland staat voor grote uitdagingen de komende jaren en decennia. Het uitvoeren van een beleidsarme overheidsbegroting door een demissionair kabinet zorgt voor onnodige vertraging. Een ‘verloren jaar’ moet worden voorkomen.

 

Een van de belangrijkste prioriteiten van een nieuw kabinet moet zijn: het investeren in een slimmer, duurzamer en welvarend Nederland. Bijvoorbeeld door het creëren van kansen voor iedereen, inclusief een sociale agenda die het mogelijk maakt dat mensen zich blijven ontwikkelen.

Om te beginnen kan op de aankomende Prinsjesdag een begin worden gemaakt met het terugdraaien van lastenverzwaringen voor ondernemers en burgers. En in het licht van de Brexit is goede zorg voor een sterk en open vestigingsklimaat de komende tijd van groot belang voor onze economie.

Samenwerking is essentieel, vooral binnen de Europese Unie, aan onder meer onze (cyber)veiligheid. En het nieuwe (of demissionaire) kabinet zou er verstandig aan doen om ruimte te geven aan de échte welvaartsmotor van ons land: ondernemerschap. Want alleen op die manier zijn de grote uitdagingen waar we voor staan te realiseren.

Lees verder
Lees meer over
Brochure
31-05-2017
NL Next Level: een veilig Nederland in Europa en de wereld
Terrorisme, (cyber)criminaliteit, migratie, onzekerheid in de samenleving. Ontwikkelingen die veiligheidsrisico's met zich meebrengen. Veiligheid is meer dan voorheen een belangrijk punt op de ondernemersagenda. Deze brochure geeft een visie op het noodzakelijke beleid voor een veilig Nederland en Europa en laat zien dat terugtrekken achter de dijken geen optie is.