Loonbelasting

De lasten op arbeid in Nederland zijn te hoog. Daardoor is er een veel te grote wig tussen wat een werkgever kwijt is aan werkgeverslasten en wat een werknemer overhoudt.

Het verkleinen van de wig kan door het toewerken naar een belastingtarief van 35 procent tot 100.000 en 45 procent daarboven. Daarvoor is een meerjarenplan nodig voor belastingherziening met échte lastenverlichting. Dat zorgt voor economische groei en meer banen op kortere en langere termijn.

De ondernemingsorganisaties zien drie bronnen voor de financiering van deze verlaging van de lasten op arbeid. Dit zijn het reserveren van de structurele meevallers op de begroting, het beperken van de reële uitgavenstijging van de overheid en grondslagverbreding door het woud aan heffingskortingen en toeslagen vereenvoudigen.

Lees meer