Huurrecht

Veel ondernemers huren een bedrijfspand. Ondernemers moeten bij veel belangrijke zaken stilstaan voordat zij een overeenkomst aangaan betreffende een pand.

  • Wat zijn de wettelijke regels en wat de valkuilen?
  • Wat zijn de rechten en plichten van huurder?
  • Welke middelen heeft de huurder tot zijn beschikking als een pand gebrekkig wordt opgeleverd?

Bij eventuele aanpassing van de huurwetgeving moet rekening worden gehouden met de belangen van zowel de verhuurders als de huurders.

Er is onlangs veel gesproken over een eventuele aanpassing van de huurwetgeving voor bedrijfspanden. Met name (een deel van de) de vastgoedsector heeft haar belangen duidelijk gemaakt en heeft een wijziging van de huurwetgeving voorgesteld. De huurders daarentegen zien geen reden om de huidige wettelijke regels aan te passen. Binnen de Retailagenda is afgesproken elkaars knelpunten te inventariseren en gezamenlijk tot oplossingen te komen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ruimte die de huidige regelgeving al biedt.

De veel gehanteerde modelovereenkomsten voor 'overige' bedrijfshuurpanden, kortweg gezegd niet zijnde detailhandel en horeca, is eerder dit jaar door de Raad voor Onroerende Zaken aangepast. Onduidelijke bepalingen zijn gewijzigd of geschrapt en er is meer balans ingebracht in de belangen van huurders en verhuurders.

Na het wegvallen van de Bedrijfshuursadviescommissies bij de Kamers van Koophandel was het onduidelijk wie de taak van deze commissies, die rapporten opstellen over vergelijkbare huurpanden ten behoeve van procedures bij de rechtbank, zou overnemen. Naast een groot aantal adviesbureaus heeft De Geschillencommissie gemeld een nieuwe commissie te willen oprichten. Samen met betrokken brancheorganisaties van huurders en verhuurders wordt gekeken naar de beste oplossing.

Lees meer