Formatie 2017

Met de verkiezingen achter de rug is het tijd om vooruit te kijken. Daarbij is duidelijk dat er samengewerkt zal moeten worden door minimaal 4 partijen. De formatie vindt plaats tegen een bijzondere achtergrond. Er lijkt een begrotingsoverschot in zicht en de werkgelegenheid blijft groeien. Tegelijkertijd is de internationale politiek in beweging en komen economische, duurzame en technologische uitdagingen op ons af.

 

De verkiezingsuitslag drukt een wens uit voor een stabiel Nederland. De economische situatie in ons land biedt perspectief, maar er leven in de samenleving ook zorgen en vragen. Hoe gaan we om met verstedelijking, zorg, energie- en klimaat, digitalisering bijvoorbeeld. Ondernemers willen bijdragen aan deze vraagstukken en richten hun inzet voor een volgend kabinet op een ambitieuze investeringsagenda om Nederland naar een 'Next Level' te trekken als het gaat om welvaart, duurzaamheid en kansen voor iedereen, lastenverlichting en een goede sociale agenda. Lees hier de goede en slechte plannen uit 8 verkiezingsprogramma's voor ondernemers.

Lees verder
Meer informatie
Brochure
03-07-2017
Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Handreiking MKB-Nederland en VNO-NCW
De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zijn een goed moment om aandacht te vragen voor samenwerking. In deze notitie schetsen MKB-Nederland en VNO-NCW hun inzet voor de politieke agenda’s van de lokale partijen.