Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC)

Het aanpakken van de maatschappelijke vraagstukken gaat hand in hand met het realiseren van economische groei. Ondernemers spelen daarbij een sleutelrol. Dat laten de acht Nederlandse multinationals, verenigd in de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) zien. Deze koplopers geven niet alleen het goede voorbeeld, zij delen ook kennis en ervaring met andere ondernemers en belanghebbenden. En zij inspireren beleidsmakers van de overheid de juiste condities te creëren voor een duurzame, circulaire en inclusief samenleving in Nederland.

Nederlandse multinationals

De DSGC is ervan overtuigd dat duurzame, innovatieve ontwikkelingen in energievoorziening, grondstofgebruik en voedselsystemen Nederland een nieuw toekomstperspectief kunnen bieden; een perspectief van duurzame welvaart en kansen voor iedereen. Zij wil deze ontwikkelingen versnellen door de ontwikkeling van duurzame bedrijfsmodellen en daarmee bijdragen aan de United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). Want daar zijn ondernemers goed in! Samen met anderen.

De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) wordt gevormd door acht Nederlandse multinationals. Deze bedrijven bevorderen en promoten actief bedrijfsmodellen voor duurzame groei. VNO-NCW en MKB-Nederland steunen dit initiatief van AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell en Unilever ten volle. De coalitie wordt gefaciliteerd door Accenture en VNO-NCW.

 

Winst voor mens, milieu en maatschappij

De leden van de DSGC hebben duurzaamheid volledig in hun eigen bedrijfsstrategie ingebed. In de visie van deze Nederlandse businesscoalitie gaan financiële en economische groei samen met het creëren van winst voor mens, milieu en maatschappij. Het duurzame groeimodel is hét bedrijfsmodel voor de toekomst, stellen deze bedrijven. Zij bevorderen zulke modellen volgens het principe van Scale, Share, Shape. Zij ondernemen actie om de omslag in hun eigen sector, productieketens en bedrijf vorm te geven en op te schalen, zoals de omslag naar duurzame energiebronnen en een circulaire economie (Scale). Zij willen kennis en ervaringen delen om zo duurzaam leiderschap verder aan te moedigen (Share). En zij jagen het maatschappelijke debat aan en doen concrete aanbevelingen richting beleidsmakers om de juiste condities te creëren voor een duurzame, circulaire en inclusieve samenleving in Nederland (Shape).

 

Effectief wereldwijd klimaatbeleid

In juli 2014 heeft de DSGC een verklaring uitgegeven 'Combatting climate change through business action'. Hierin dringen de CEO's van de DSGC-bedrijven aan op een effectief wereldwijd beleid om de CO2-uitstoot mondiaal sterk te verminderen om daarmee te voorkomen dat een temperatuurstijging van 2°C werkelijkheid wordt. DSGC pleit voor een wereldwijde CO2-markt en een effectieve CO2-prijs.

 

Duurzame coalitie

De DSGC werd begin 2012 opgericht. Oud-premier en DSGC-voorzitter Jan Peter Balkenende is een van de initiatiefnemers, samen met Paul Polman en Feike Sijbesma. Tijdens het World Economic Forum in Davos in 2012 liet de duurzame coalitie voor het eerst van zich horen. Kort daarop werd een manifest uitgegeven. En in september 2012 deelde de DSGC de publicatie Towards Sustainable Growth Business Models met het brede publiek.

 
Lees meer
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.