Corona & regels en veiligheid

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn continu met de overheid in gesprek om ondernemers te helpen om de coronacrisis goed door te komen.

Wat de gevolgen zijn van het coronavirus weten bedrijven inmiddels maar al te goed. En ook wat de overheidsmaatregelen voor hen betekenen. Van maatregelen om social distancing op de werkvloer mogelijk te maken tot beperking van het aantal klanten/bezoekers en in sommige gevallen zelfs tijdelijke sluiting: iedereen merkt hoe hard de maatregelen van overheid en Veiligheidsregio’s ingrijpen. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn continu met de overheid in gesprek om ondernemers te helpen om de coronacrisis goed door te komen, ook als het gaat om de consequenties van overheidsmaatregelen voor bedrijven en sectoren.

 

Aan welke regels moeten we ons houden?

Alle maatregelen die op dit moment gelden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan –inclusief routekaarten – zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid. Hier zijn de maatregelen te vinden die vanaf 14 oktober 22 uur gelden

 

Veel gestelde vragen voor ondernemers over nieuwe corona maatregelen

 

Wat is de maximaal toegestane groepsgrootte sinds de nieuwe corona maatregelen zijn ingevoerd?

Samenkomsten van meer dan 30 personen (exclusief personeel) per zelfstandige ruimte in een besloten plaats (geen woning) of een voor publiek toegankelijk gebouw, vaartuig of voertuig (geen woongedeelte) zijn niet toegestaan. Er zijn enkele uitzonderingen, die te vinden zijn in de Noodverordening van uw Veiligheidsregio. Deze staan verderop op deze pagina. 

 

Uitzonderingen op het verbod

Zo geldt het verbod niet voor samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven mits er in het gebouw niet meer dan 100 personen aanwezig zijn. Noodzakelijk wordt heel beperkt uitgelegd. Als een activiteit ook digitaal kan, is een fysieke samenkomst niet noodzakelijk. Ook geldt het verbod niet voor uitvaarten, onderwijs- en trainingsinstellingen en andere educatieve activiteiten, kinderopvang, detailhandel, markten, dierentuinen en pretparken.

 

Eisen aan de organisatie van een samenkomst tot 30 personen

Aan samenkomsten van maximaal 30 personen zijn eisen verbonden. Zo moeten er maatregelen worden genomen waardoor gasten te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. En moeten gasten zitten. Daarnaast moeten stromen van gasten worden gescheiden, ook bij sanitaire voorzieningen. Tot slot moeten er ook hygiënemaatregelen worden getroffen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

 

Extra eisen voor congressen, beurzen, herdenkingsplechtigheden, wedstrijden en muziekvoorstellingen

Voor onder meer congressen, beurzen, herdenkingsplechtigheden, wedstrijden en muziekvoorstellingen gelden bovendien nog 3 aanvullende eisen. Reservering is verplicht en reserveringen voor groepen groter dan 4 personen mogen niet worden aangenomen. Die maximale groepsgrootte (voor personen die geen gezamenlijke huishouding vormen) geldt ook bij placering. Tot slot moet de gezondheid van de aanwezigen tevoren worden geverifieerd. De opsomming in deze tekst is niet volledig. Om te beoordelen of voor uw samenkomst ook extra verplichtingen gelden, kijk in de Noodverordening van uw Veiligheidsregio. Deze staan verderop op deze pagina.

 

Extra eisen voor detailhandel, markten, dierentuinen en pretparken: deurbeleid

Aan detailhandel, markten, dierentuinen en pretparken – de zogenoemde doorstroomlocaties – wordt als extra eis gesteld dat er een deurbeleid wordt gehanteerd om ervoor te zorgen dat klanten en bezoekers ten minste 1,5 meter afstand kunnen houden. Kijk voor het maximumaantal bezoekers dat in een zogenoemde doorstroomlocatie toegestaan is in het protocol of de richtlijn die voor uw branche is vastgelegd. De opsomming in deze tekst is niet volledig. Om te beoordelen of deze extra verplichtingen ook voor uw bedrijf gelden, kijk in de Noodverordening van uw Veiligheidsregio. Deze staan verderop op deze pagina.

 

Algemene vragen: 

Hoe werkt social distancing?

Social distancing betekent sociale afstand. Hierdoor heb je minder contact met anderen of houd je afstand tot anderen en is de kans kleiner dat je elkaar besmet. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld: thuiswerken, gespreide werktijden als thuiswerken niet mogelijk is, thuisblijven met luchtwegklachten en het mijden van plekken waar veel mensen bij elkaar kunnen komen.

 

Mag ik cash geld weigeren?

Het advies van de overheid is om zoveel mogelijk contactloos te betalen. Maar eurobankbiljetten en munten zijn wettig betaalmiddel. Uitgangspunt is dat deze in een betaling worden geaccepteerd. Kijk hier voor meer informatie.  

 

Welke nieuwe corona maatregelen gelden er voor winkels?

 

Deurbeleid winkels verplicht

De detailhandel moet sinds 14 oktober een deurbeleid hanteren om ervoor te zorgen dat klanten en bezoekers ten minste 1,5 meter afstand kunnen houden.

 

Maximumaantal bezoekers

In protocollen en richtlijnen is per branche vastgelegd welk maximumaantal is toegestaan. Alle vastgestelde protocollen vindt u hier. Kijk daarin of in de voor uw branche geldende richtlijnen voor het maximumaantal dat voor uw bedrijf geldt.

 

Openingstijden beperkt

Winkels mogen niet langer open zijn tussen 20.00 uur en 06.00 uur. Dat geldt ook op de - afgeschafte - koopavond. Alleen voor supermarkten en andere winkels in de levensmiddelenbranche is hierop een uitzondering gemaakt. Zij mogen wel langer open zijn.

 

Alcoholverkoop beperkt

Tussen 20.00 uur en 07.00 uur mag er geen alcoholhoudende drank verkocht worden. Dit verbod geldt overigens niet alleen voor winkels. Ook (afhaallocaties in) de horeca mag/mogen geen alcohol verkopen.

 

Dragen van een mondkapje

Er geldt een dringend advies voor iedereen ouder dan 13 jaar om een niet-medisch mondkapje te dragen in binnenruimten die voor publiek toegankelijk zijn. Dit geldt ook voor winkels.

 

Extra maatregelen voor supermarkten

Supermarkten zijn verplicht minimaal twee keer per dag een tijdvak van een uur te reserveren waarop ouderen en andere kwetsbare mensen boodschappen kunnen doen. 

 

Welke nieuwe maatregelen gelden er voor het openbaar vervoer, taxi- en touringcarbedrijven?

Voor OV-, taxi- en touringcarbedrijven geldt nog steeds dat zij reizigers in staat moeten stellen zoveel mogelijk een afstand van tenminste 1,5 meter tot hun medepassagiers te kunnen houden.

 

Mondkapje verplicht

Alle reizigers van 13 jaar en ouder moeten een mondkapje dragen, ook als zij zitten. Voor de chauffeur geldt deze verplichting ook.

 

Reservering en gezondheidscheck vooraf verplicht voor taxi- en touringcarbedrijven

Reservering is verplicht voor reizigers die van een taxi, een touringcar of een personenbusje gebruik willen maken. Ook moet de gezondheid van de reizigers tevoren worden geverifieerd.

De opsomming in deze tekst is niet volledig. Om te beoordelen of voor uw samenkomst ook extra verplichtingen gelden, kijk in de Noodverordening van uw Veiligheidsregio. Deze staan verderop op deze pagina.

 

Welke nieuwe maatregelen gelden er voor theaters?

Samenkomsten in (publiek toegankelijke) gebouwen zoals theaters, bioscopen en concertzalen met meer dan 30 personen (exclusief personeel) zijn niet toegestaan. Aan zulke samenkomsten zijn eisen verbonden. Te allen tijde 1,5 meter afstand Er moeten maatregelen worden genomen waardoor gasten te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. En gasten moeten zitten. Daarnaast moeten stromen van gasten worden gescheiden, ook bij sanitaire voorzieningen. Tot slot moeten er ook hygiënemaatregelen worden getroffen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

 

Reserveren en gezondheidscheck vooraf verplicht

Reservering is verplicht en reserveringen voor groepen groter dan 4 personen mogen niet worden aangenomen. Die maximale groepsgrootte (voor personen die geen gezamenlijke huishouding vormen) geldt ook bij placering. Tot slot moet ook de gezondheid van de aanwezigen tevoren worden geverifieerd. De opsomming in deze tekst is niet volledig. Om te beoordelen of voor uw samenkomst ook extra verplichtingen gelden, kijk in de Noodverordening van uw Veiligheidsregio. Deze staan verderop op deze pagina.

 

Mondkapje verplicht of niet?

Het dragen van mondkapje voor iedereen van 13 jaar en ouder in gebouwen zoals theaters, bioscopen en concertzalen wordt dringend geadviseerd. Het mondkapje hoeft niet op wanneer is plaatsgenomen op een zitplaats.

 

Uitzonderingen voor artiesten

Voor artiesten – of zoals de definitie officieel luidt: personen die theater of dans in de vorm van culturele uiting beoefenen – geldt geen plicht om een onderlinge afstand van 1,5 meter te bewaren bij het beoefenen van dans of theater. Ook geldt dan geen dringend advies tot het dragen van een mondkapje.

 

Welke nieuwe maatregelen gelden er voor de horeca?

Alle eet- en drinkgelegenheden, waaronder ook coffeeshops, shishalounges en eet- en drinkgelegenheden in bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen en stripclubs zijn sinds 14 oktober 22 uur gesloten. Dat geldt ook voor bijbehorende terrassen en dansgelegenheden. Hotels en eet- en drinkgelegenheden op luchthaven mogen (onder voorwaarden) wel open blijven.

 

Alleen afhalen en/of bezorgen is toegestaan

Afhalen van eten of softdrugs of het laten bezorgen ervan is vanaf 8 uur ’s ochtends tot 1 uur ’s nachts wel toegestaan bij alle eet- en drinkgelegenheden en bij coffeeshops. Wel moet ervoor gezorgd worden dat klanten en/of bezorgers te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en hun verblijf in het restaurant, café of coffeshop moet zoveel mogelijk worden beperkt.

 

Alcoholverkoop beperkt

Tussen 20.00 uur en 07.00 uur mag er geen alcoholhoudende drank verkocht worden. Dit verbod geldt overigens niet alleen voor (afhaallocaties in) de horeca, maar ook voor winkels.

 

Welke nieuwe corona maatregelen gelden er voor contactberoepen?

Er geldt sinds 14 oktober een registratieplicht voor contactberoepen, zoals kappers, schoonheidsspecialisten en meer. Die was er overigens vóór 14 oktober ook al.

 

Welke gegevens van klanten moeten worden geregistreerd?

De registratieplicht betekent dat aan klanten gevraagd moet worden om hun volledige naam, datum en aankomsttijd, e-mailadres en telefoonnummer te verstrekken. Die registratie is bedoeld om een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD in geval van een besmetting gemakkelijker te maken. De ondernemer mag de gegevens niet zelf gebruiken.

 

Wat als de klant weigert die gegevens te verstrekken?

Bezoekers mogen weigeren zich te registeren en wanneer zij dat doen is dat geen reden om de toegang te weigeren.

 

Mondkapje niet verplicht

Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, maar wordt wel dringend geadviseerd.

 

Uitzonderingen voor zorgverleners en sekswerkers

De registratieplicht geldt niet voor onder meer zorgverleners en sekswerkers. Er zijn meer uitzonderingen. Die zijn te vinden in de Noodverordening van uw Veiligheidsregio. Deze staan verderop op deze pagina.

 

Wanneer is het dragen van een mondkapje verplicht?

Het dragen van een niet-medisch mondkapje wordt dringend geadviseerd voor iedereen van 13 jaar en ouder. Dit advies geldt in publiek toegankelijke gebouwen en overdekte gebieden zoals winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages en benzinestations. Maar ook in theaters en concertzalen. Het mondkapje hoeft niet op wanneer is plaatsgenomen op een zitplaats. Er kunnen in de noodverordening in uw eigen Veiligheidsregio maatregelen staan die afwijken van de landelijke richtlijnen of er een nadere invulling aan geven. Kijk dus altijd in de noodverordening van de eigen Veiligheidsregio om vast te stellen wat er wel of niet mag. Deze Noodverordening van uw Veiligheidsregio kunt u verderop op deze pagina vinden.

 

Voor welke ondernemers is het dragen van een mondkapje verplicht?

Voor contactberoepen, zoals kappers, fysiotherapeuten en mondhygiënisten, geldt een dringend advies om een mondkapje te dragen. Dit advies geldt ook voor de klant. Alleen in het openbaar vervoer en bedrijfsmatig personenvervoer (taxi, touringcar en dergelijke) is het dragen van een mondkapje verplicht. Er kunnen in de noodverordening in uw eigen Veiligheidsregio maatregelen staan die afwijken van de landelijke richtlijnen of er een nadere invulling aan geven. Kijk dus altijd in de noodverordening van de eigen Veiligheidsregio om vast te stellen wat er wel of niet mag.

 

Zijn medewerkers verplicht om een mondkapje te dragen en kan een werkgever dat eisen?

Er geldt geen verplichting voor personeel – met uitzondering van chauffeurs in het bedrijfsmatig personenvervoer – om een niet-medisch mondkapje te dragen. Een werkgever kan werknemers op grond van het instructierecht wel verplichten een mondkapje te dragen, mits het voorschrift redelijk is en er geen (grondrechtelijke) bezwaren van de werknemer zijn.

 

Kan een ondernemer een bezoeker zonder mondkapje weigeren?

Ondernemers mogen hier zelf bepalen of ze een mondkapje dringend adviseren of zelfs verplicht stellen. Een uitzondering voor het dringende mondkapjesadvies geldt voor mensen die vanwege hun (zichtbare of onzichtbare) beperking of chronische ziekte niet in staat zijn een mondkapje te dragen of te opzetten die daarvan ernstig ontregeld raken. Het is niet nodig hier schriftelijk bewijs van te hebben. Winkeliers en andere mensen die belast zijn met de handhaving op publieke binnenruimtes waar mondkapjes gelden worden geacht soepel om te gaan met deze groep mensen met zichtbare of onzichtbare beperkingen. 

 

Noodverordeningen per veiligheidsregio

Om de verspreiding van het coronavirus (officieel COVID-19) tegen te gaan hebben de Veiligheidsregio’s in Nederland noodverordeningen vastgesteld. Deze noodverordeningen maken het mogelijk om de maatregelen die daarvoor nodig zijn ook te handhaven. 

 

Noodverordeningen verschillen per Veiligheidsregio

Per Veiligheidsregio geldt een eigen door deze regio vastgestelde noodverordening. Deze is doorgaans gebaseerd op de model-noodverordening. Er kunnen in zo’n noodverordening maatregelen staan die afwijken van de landelijke richtlijnen. Kijk dus altijd in de noodverordening van de eigen Veiligheidsregio om vast te stellen wat er wel of niet mag. De noodverordeningen kunnen bovendien nog worden aangepast, ook nadat ze zijn vastgesteld. Ook om die reden is het verstandig de website van de eigen Veiligheidsregio te volgen voor de laatste ontwikkelingen.

 

Wilt u weten onder welke veiligheidsregio u valt?

Kijk dan hier.

 

De noodverordeningen per Veiligheidsregio d.d. 18 november 2020 kunt u hier downloaden:

Groningen

Friesland

Drenthe

IJsselland

Twente

Gelderland Noord en Oost

Gelderland Midden

Gelderland Zuid

Utrecht

Noord-Holland Noord

Zaanstreek

Kennemerland

Amsterdam-Amstelland

Gooi- en Vechtstreek

Haaglanden

Hollands Midden

Rotterdam-Rijnmond

Zuid-Holland Zuid

Brabant Midden en West

Brabant Noord

Brabant Zuidoost

Zeeland

Limburg Noord

Limburg Zuid

Flevoland

 

Veel gestelde vragen over de gevolgen van noodverordeningen voor ondernemers

 

Ben ik strafbaar als ik me niet aan de noodverordening houd?

Handelen in strijd met de voorschriften uit de noodverordening is strafbaar gesteld in artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht. Dit kan worden bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van maximaal 4.350 euro. Ook kan de voorzitter van de veiligheidsregio een last onder bestuursdwang of dwangsom opleggen (artikelen 125 van de Gemeentewet jo. artikel 39 van de Wet veiligheidsregio's). Voor meer informatie, kijk hier.

 

Mag ik nog een evenement of samenkomst organiseren?

Het organiseren van vergunning- en meldplichtige evenementen is verboden. Wel is het toegestaan samenkomsten tot 30 personen (exclusief personeel) per zelfstandige ruimte in een besloten plaats (geen woning) of een voor publiek toegankelijk gebouw, vaartuig of voertuig (geen woongedeelte) te organiseren. Mits ook aan alle overige eisen die hiervoor gelden wordt voldaan.

Wat precies onder het begrip evenement of onder het begrip samenkomst wordt verstaan, kunt u nalezen in de noodverordening die in uw Veiligheidsregio geldt.

  

Meer veel gestelde vragen en antwoorden over de noodverordeningen

Hebt u uw vraag hier niet tussen zien staan? Kijk dan nog eens website van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Daar vindt u een document met veelgestelde vragen en antwoorden over de model-noodverordening die de basis vormt voor alle noodverordeningen voor de veilgheidsregio's. 

 

Wat is een noodverordening?

Een noodverordening is een middel waarvan een burgemeester of voorzitter van de Veiligheidsregio’s gebruik kan maken in uitzonderlijke omstandigheden. Dat kan zij of hij alleen als er ernstige vrees bestaat voor bijvoorbeeld ernstige rampen zoals de verspreiding van infectieziektes.

De inmiddels afgetreden minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins heeft onlangs mede namens de minister van Justitie en Veiligheid een aanwijzing gegeven aan de voorzitter van de Veiligheidsregio’s om hun bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid in te zetten om verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. 

 

Wat is een noodwet?

 

Nu blijkt dat sociale afstand langere tijd nodig is, werkt het kabinet aan een spoedwet, de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 – in de volksmond ook wel de noodwet genoemd. De maatregelen die zijn genomen tegen de verspreiding van het coronavirus krijgen in deze wet een steviger juridische basis.

 

Hoe werkt een noodwet?

Deze noodwet zal de noodverordeningen vervangen waarin de maatregelen tegen verspreiding van COVID-19 zijn vastgelegd. De wet geldt in beginsel voor de periode van een half jaar maar het kabinet kan besluiten – als daartoe aanleiding is – om die termijn in te korten of te verlengen.

 

Wat houdt een noodwet in?

Een noodwet, zoals de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, is bedoeld om de overheid – of meer in het bijzonder de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport – tijdelijk meer bevoegdheden te geven om maatregelen te treffen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Klik hier voor een korte samenvatting van de noodwet.

 

Noodwet of spoedwet

De termen noodwet en spoedwet worden geregeld door elkaar gebruikt. Officieel heet de wet de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Het wetsvoorstel is na advies aan de Raad van State op 13 juli 2020 voorgelegd aan de Tweede Kamer. De behandeling begint waarschijnlijk in september. Wanneer de wet in werking treedt, is nog niet zeker.

 

Is dit de enige tijdelijke wet?

Er gelden inmiddels meer tijdelijke wetten, zoals de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid waarin onder meer is geregeld hoe besluitvorming moet plaatsvinden in de algemene vergadering van verenigingen en naamloze en besloten vennootschappen zolang fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn. De tekst van deze wet vindt u hier. Ook gelden er tijdelijke wetten op het gebied van tijdelijke huurovereenkomsten en digitale beraadslaging en besluitvorming voor overheden. De Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten vindt u hier. En de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen vindt u hier.  

 

Wat is in het algemeen de aanpak van VNO-NCW en MKB-Nederland als het gaat om de coronacrisis?

De corona-aanpak van het kabinet is erop gericht om de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen te beschermen. Tegelijkertijd wil het kabinet de economie zo min mogelijk schaden. VNO-NCW en MKB-Nederland steunen deze uitgangspunten en zijn voortdurend in overleg met het kabinet over de beste aanpak.

 

Meepraten over maatregelen

Door onze contacten met de overheid, zorgen we ervoor dat we meepraten over de maatregelen. De nauwe samenwerking tussen de overheid, de ondernemingsorganisaties en de vakbeweging heeft al drie omvangrijke en waardevolle steunpakketten opgeleverd, met maatregelen zoals de NOW, de TOZO en de TVL, met belastinguitstel en met financieringsregelingen. Deze regelingen zijn niet perfect en daarom dragen we voortdurend suggesties aan bij de overheid tot verbetering. Veel daarvan zijn ook daadwerkelijk overgenomen.

 

Basisregels en protocollen

Het coronavirus is een nieuw virus waartegen in het verleden nog geen resistentie is opgebouwd. Om te voorkomen dat téveel mensen tegelijk opgenomen worden in het ziekenhuis, moet het virus zoveel mogelijk teruggedrongen worden. Daarvoor gelden een aantal basisregels voor iedereen, die ieder voor zich de verspreiding van het virus enigszins tegengaan. Hoe beter dat lukt, hoe minder ingrijpend de maatregelen zijn die moeten worden genomen. Daarom steunen VNO-NCW en MKB-Nederland deze basisregels en werken we samen met brancheorganisaties en de overheid om deze verder uit te werken in protocollen.

 

Economische gevolgen

Doordat in Nederland in het voorjaar is gekozen voor een ‘intelligente’ lockdown met minder vergaande maatregelen dan in andere landen (niet alle winkels dicht bijvoorbeeld), is de economische terugslag tot nu toe geringer geweest dan in veel andere landen. Wat niet wil zeggen dat de gevolgen voor individuele bedrijven en specifieke sectoren niet alsnog dramatisch zijn. Ook daarvoor proberen we oplossingen te verzinnen en aandacht te krijgen bij de politiek. 

 

Investerend uit de crisis

Daarnaast willen we voorkomen dat de economie nog jarenlang last houdt van deze pandemie. Alleen door bedrijven de ruimte te geven om weer te investeren in de toekomst, bijvoorbeeld met de door ons voorgestelde baangerelateerde investeringskorting, creëren we nieuwe kansen en nieuwe werkgelegenheid. De overheid gaat ook zelf bijdragen door geld beschikbaar te stellen voor grootschalige projecten die Nederland klaarstomen voor de toekomst. Dit doet het kabinet onder meer met het Groeifonds. Investerend de crisis uit is daarom het motto van VNO-NCW en MKB-Nederland en inmiddels ook van het kabinet.

 

Beleid kritisch volgen

Ook in de komende maanden zullen VNO-NCW en MKB-Nederland de politieke discussie, alle nieuwe overheidsmaatregelen en wetgeving en de ontwikkelingen rond het testbeleid kritisch blijven volgen. Juist omdat de ontwikkelingen zo snel gaan en er vaak snel gehandeld moet worden, blijven we zowel voor als achter de schermen in gesprek.

 

Overzichtspagina corona en Q&A's

Op deze overzichtspagina vindt u verwijzingen naar kennisbronnen van de overheid en onze partners. Ga voor een overzicht van alle vragen en antwoorden over de aanvullende maatregelen van 28 september naar onze Q&A-pagina

 

Lees meer
Brochure
17-09-2020
Prinsjesdag - eerste reactie VNO‑NCW en MKB‑Nederland
Deze Prinsjesdagnieuwsbrief bevat een eerste overzicht voor ondernemers van de plannen voor het komende jaar, lopende zaken en het economisch beeld zoals deze vandaag op Prinsjesdag 2020 door het kabinet bekend zijn gemaakt.