Corona & handel en economie

Hoe houden we de internationale handel zoveel mogelijk op gang? Daar zijn veel zorgen over onder ondernemers. Grenzen worden gesloten, landen zijn geneigd de eigen markt te beschermen, transporteurs worden aan de grens tegengehouden en tegelijkertijd zijn er ook financiële onzekerheden. Daarom zijn VNO-NCW en MKB-Nederland continu met de overheid in gesprek om te zorgen dat internationaal opererende bedrijven en branches zo goed mogelijk door de coronacrisis komen. Want dat is niet alleen belangrijk omdat de Nederlandse economie afhankelijk is van handel, maar ook omdat Nederlandse bedrijven afhankelijk zijn van leveringen uit het buitenland. Bedrijven stilleggen omdat essentiële producten niet meer binnenkomen, dat willen VNO-NCW en MKB-Nederland voorkomen.

 

Blijven de grenzen wel open voor personen en goederen?

Binnen de EU geldt óók nu een vrij verkeer van goederen en mensen. Maar in de praktijk blijken lidstaten toch extra controles aan de grens te hebben ingevoerd. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn continu met de overheid in gesprek om te zorgen dat het grensverkeer zo soepel mogelijk blijft verlopen.

 

Grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer moet soepel verlopen

In de EU is afgesproken dat het grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer zo soepel mogelijk moet blijven verlopen. Een van de aanbevelingen hier is het invoeren van zogenoemde green lanes bij grensovergangen. Dit zijn rijbanen speciaal bedoeld voor vrachtwagens. Deze green lanes gelden voor het transport van álle goederen.

 

Controles aan de grens zoveel mogelijk beperken

Dwingend opleggen kan de EU niet, maar er is wel een oproep gedaan om de controles aan de grens te beperken tot het strikt noodzakelijke. Er is ook opgeroepen om transporten door te laten alleen na controle van rijbewijs, paspoort en – indien nodig – een gestandaardiseerd formulier ingevuld door de werkgever. Voor een actueel overzicht van de maatregelen die per EU-lidstaat gelden, kijk hier.

 

Grensverkeer personen vitale sectoren moet soepel gaan

Voor werknemers en ondernemers in vitale sectoren en vertegenwoordigers van essentiële beroepen moet het zo gemakkelijk mogelijk blijft om grenzen te passeren. Dat is de inzet van VNO-NCW en MKB-Nederland. Uiteraard dienen zij zich aan alle voorzorgsmaatregelen te houden. Voor het grensverkeer met België is een speciaal vignet ingevoerd. Hier vindt u meer informatie.

 

Wat zijn de gevolgen voor arbeidsmigranten?

Arbeidsmigranten afkomstig uit EU-lidstaten en uit Zwitserland, IJsland of Noorwegen kunnen in Nederland (blijven) werken. Zij kunnen ook naar Nederland blijven komen, maar ook zij blijken in de praktijk hinder te ondervinden bij grenspassage. Hierover wordt door VNO-NCW en MKB-Nederland overleg gevoerd met de overheid. Voor iedereen afkomstig uit niet EU-lidstaten geldt sinds 17 maart dat niet-noodzakelijk reisverkeer naar de EU niet is toegestaan. Deze maatregel geldt vooralsnog tot en met 6 april. Op deze website is meer informatie te vinden over de reisrestricties die gelden voor Nederland.

 

Invoerrechten later betalen? Dat kan

De Douane heeft inmiddels toegezegd dat uitstel van betaling van invoerrechten mogelijk is. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Douane.

 

Exportbeperkingen: kunnen die worden opgelegd?

Overheid en bedrijfsleven hebben afgesproken om in Europees verband te werken aan het tegengaan van protectionisme (onder meer bij de handel in medische goederen) en daarmee ook aan het tegengaan van exportbeperkingen en nationalisatie. De Europese Commissie heeft een verplichte exportlicentie voor Covid-19-relevante gezondheidsgoederen ingevoerd. Dit betekent niet dat er een verbod geldt voor export, wél dat er voorafgaande toestemming nodig is. In Nederland is de Centrale Dienst In- en Uitvoer (CDIU) de vergunning afgevende autoriteit, waarbij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een inhoudelijke beoordeling maakt.

 

Verruiming exportkredietverzekering wegens de coronacrisis

Na een oproep van een consortium van bedrijven met de steun van VNO-NCW en MKB-Nederland om de internationale handel zoveel mogelijk op gang te houden, heeft het Rijk vanaf 26 maart de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen verruimd. De maatregelen helpen voorkomen dat bedrijven grotere betalingsrisico’s ondervinden, in extra liquiditeitsproblemen komen of internationale projecten noodgedwongen moeten stilleggen. Meer informatie is te vinden op de website van Atradius Dutch State Business

 

Hoe zorgen we dat de handel na de coronacrisis weer goed op gang komt?

Op dit moment staan alle exportbevorderende activiteiten uiteraard on hold. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn wel vast – onder meer met de overheid – aan het nadenken hoe we zorgen dat deze activiteiten weer worden opgepakt zodra er weer gereisd kan worden.

 

Het laatste nieuws over economie en coronacrisis

Dagelijks publiceren VNO-NCW en MKB-Nederland updates met een korte verzameling van economische actualiteiten. Deze vindt u hier:

 

Update 13 mei

Update 12 mei

Update 11 mei

Update 8 mei

Update7 mei

Update 6 mei

Update 4 mei 

Update 1 mei

Update 30 april

Update 29 april

Update 28 april

Update 24 april

Update 23 april 

Update 22 april 

Update 21 april

Update 20 april 

Update 17 april

Update 16 april 

Update 15 april

Update 14 april 

Update 9 april 

Update 8 april

Update 7 april 

Update 6 april 

Update 3 april

Update 2 april 

Update 1 april 

Update 31 maart

Update 30 maart

Update 27 maart

Update 26 maart

Update 25 maart

Update 24 maart

Update 23 maart

Update 20 maart

 

Overzicht informatiebronnen voor ondernemers

Op zoek naar meer informatie? Bekijk dan een van onze andere Corona-dossiers of raadpleeg de overzichtspagina met verwijzingen naar overheidswebsites en pagina's van brancheorganisaties specifiek over corona.

Lees meer
Meer informatie
15-05-2020
Meer informatie
08-05-2020
Meer informatie
Internationale Actieagenda COVID-19
23-04-2020
Internationale Actieagenda COVID-19
Meer Europese en internationale samenwerking, nú en ná corona, is essentieel om de handel en het verkeer van personen goed te laten verlopen. Anders komt de klap van de mondiale crisis nog harder aan.