Corona & handel en economie

Hoe houden we de internationale handel zoveel mogelijk op gang, en starten we activiteiten voorzichtig weer op? Daar zijn veel zorgen over onder ondernemers. Landen zijn geneigd de eigen markt te beschermen, en hoewel de meeste grenzen geleidelijk heropend worden, is er nog veel onduidelijk en onzeker. Daarom zijn VNO-NCW en MKB-Nederland continu met de overheid in gesprek om te zorgen dat internationaal opererende bedrijven en branches zo goed mogelijk door de coronacrisis komen. Want dat is niet alleen belangrijk omdat de Nederlandse economie afhankelijk is van handel, maar ook omdat Nederlandse bedrijven afhankelijk zijn van leveringen uit het buitenland.

 

Hoe zit het met vrij verkeer van personen en goederen binnen de EU?

Binnen de EU geldt óók nu vrij verkeer van goederen en mensen. De meeste lidstaten hebben inmiddels extra controles aan de grens opgeheven. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn continu met de overheid in gesprek om te zorgen dat het grensverkeer zo soepel mogelijk blijft verlopen, en dat maatregelen zo veel mogelijk in heel Europa gelijk zijn.

 

Grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer moet soepel verlopen

In de EU is afgesproken dat het grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer zo soepel mogelijk moet blijven verlopen. Een van de aanbevelingen die succesvol is geïmplementeerd in de binnengrenzen van de EU is het invoeren van zogenoemde green lanes bij grensovergangen. Dit zijn rijbanen speciaal bedoeld voor goederenvervoer. Voor vrachtwagenchauffeurs op internationale transporten is uniformiteit van maatregelen gewenst. Formulieren om een land binnen te komen of quarantainevoorschriften verschillen per land en het beleid wordt vaak gewijzigd zonder goede communicatie, hetgeen voor onduidelijkheid zorgt.

 

Wat zijn de gevolgen voor arbeidsmigranten?

Arbeidsmigranten afkomstig uit EU-lidstaten en uit Zwitserland, IJsland of Noorwegen kunnen in Nederland (blijven) werken. Zij kunnen ook naar Nederland blijven komen, maar ook zij blijken in de praktijk hinder te ondervinden bij grenspassages. Hierover wordt door VNO-NCW en MKB-Nederland overleg gevoerd met de overheid. Voor iedereen afkomstig uit niet-EU-lidstaten geldt sinds 17 maart dat niet-noodzakelijk reisverkeer naar de EU niet is toegestaan. Deze maatregel blijft vooralsnog gelden tot en met 1 juli. Op deze website is meer informatie te vinden over de reisrestricties die gelden voor Nederland.

 

Invoerrechten later betalen? Dat kan

De Douane heeft inmiddels toegezegd dat uitstel van betaling van invoerrechten mogelijk is. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Douane.

 

Internationale vrije handel post-corona?

VNO-NCW en MKB-Nederland staan vierkant achter de vrije markt en mondiale handel. Overheid en bedrijfsleven hebben afgesproken om in Europees verband te werken aan het tegengaan van protectionisme (onder meer bij de handel in medische goederen) en daarmee ook aan het tegengaan van exportbeperkingen en nationalisatie. Internationaal opererende bedrijven blijken ook buiten de EU regelmatig aan te lopen tegen protectionistische maatregelen van andere landen. VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich sterk om oneerlijke concurrentie door bijvoorbeeld staatssteun of exportbeperkingen tegen te gaan. Toch moeten we binnen Europa ook strategischer nadenken en zorgen dat we veerkrachtiger uit de crisis komen, bijvoorbeeld door ketens te diversifiëren en strategisch te investeren in de kritieke processen van de toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en digitalisatie.

 

Verruiming exportkredietverzekering wegens de coronacrisis

Na een oproep van een consortium van bedrijven met de steun van VNO-NCW en MKB-Nederland om de internationale handel zoveel mogelijk op gang te houden, heeft het Rijk vanaf 26 maart de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen verruimd. De maatregelen helpen voorkomen dat bedrijven grotere betalingsrisico’s ondervinden, in extra liquiditeitsproblemen komen of internationale projecten noodgedwongen moeten stilleggen. Meer informatie is te vinden op de website van Atradius Dutch State Business

 

Hoe zorgen we ervoor dat de handel na de coronacrisis weer goed op gang komt?

Nadat alle exportbevorderende activiteiten tijdelijk stil hebben gestaan, zijn VNO-NCW en MKB-Nederland - onder meer met de overheid - bezig om te komen tot een nieuwe prioritering in de belangrijkste exportmarkten tijdens de herstart van de handel na de coronacrisis. Om de handel met deze landen te versterken in tijden van corona worden er nieuwe vormen van handelsbevorderende activiteiten geïntroduceerd, zoals digitale handelsmissies en digitale beurzen. Door dit zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van ondernemers, proberen we de handel op een effectieve manier weer op gang te helpen.

 

Het laatste nieuws over economie en coronacrisis

Wekelijks publiceren VNO-NCW en MKB-Nederland een update met een korte verzameling van economische actualiteiten.

Deze vindt u via deze link.

 

Overzicht informatiebronnen voor ondernemers

Op zoek naar meer informatie? Bekijk dan een van onze andere Corona-dossiers of raadpleeg de overzichtspagina met verwijzingen naar overheidswebsites en pagina's van brancheorganisaties specifiek over corona.

Lees meer
Internationale Actieagenda COVID-19
23-04-2020
Internationale Actieagenda COVID-19
Meer Europese en internationale samenwerking, nú en ná corona, is essentieel om de handel en het verkeer van personen goed te laten verlopen. Anders komt de klap van de mondiale crisis nog harder aan.