Corona & coronaplannen, regels en veiligheid

Bent u ondernemer en op zoek naar maatregelen in verband met het coronavirus? Hier vindt u de laatste informatie.

In de langetermijnstrategie COVID-19 heeft de overheid uitgewerkt wat er moet gebeuren in verschillende fases van de coronapandemie. Uitgangspunt is dat de samenleving open blijft. Dat is ook voor ondernemers heel belangrijk, zeker voor de sectoren die tijdens eerdere coronagolven te maken kregen met sluiting en/of beperkende maatregelen.
Ondernemers gaan ervan uit dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en zorgt voor onder meer voldoende beschikbaarheid van vaccinaties, zorgcapaciteit (zeker op ic’s), covid-medicatie en waar nodig voldoende testcapaciteit.

 

Coronaplannen van sectoren

Sectoren die tijdens eerdere coronagolven te maken hebben gehad met sluiting en/of beperkende maatregelen, is gevraagd om coronaplannen op te stellen waarin zij aangeven hoe zij hun bedrijven voor klanten en bezoekers veilig en verantwoord kunnen inrichten en welke maatregelen zij daarvoor het meest werkbaar achten.

 

Veiligheid werknemers

Uiteraard moeten alle bedrijven – ook die bedrijven die geen sectorplan hebben moeten maken – ook nadenken over veilige werkomstandigheden voor hun medewerkers. Hiertoe hebben VNO-NCW en MKB-Nederland ook uitdrukkelijk een oproep gedaan aan de leden. Veiligheid op de werkvloer maakt echter uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de sectorplannen.

 

Waar kan ik de coronaplannen van sectoren vinden?

Alleen de sectoren die tijdens eerdere coronagolven te maken hebben gehad met sluiting en/of beperkende maatregelen is gevraagd om zogenoemde sectorplannen in te dienen. Deze coronaplannen verschillen onderling qua opzet en inhoud (er is geen vast format vastgesteld) en u vindt ze hier:

Sectorplan kappers
Sectorplan pedicures - scenario geel

Sectorplan pedicures - scenario oranje
Sectorplan pedicures - scenario rood

• Sectorplan dagrecreatie

Sectorplan watersport en recreatie

Protocol General Aviation (GA)

Sectorplan internationale ferries

Sectorplan van Koninklijke Horeca Nederland en de Horeca Alliantie 

Sectorplan publieksevenementen & zakelijke markt

Sectorinput schoonheidsspecialisten

Sectorplan gezelschapsdieren

Sectorale aanpak detailhandel
Hygiënemaatregelen sekswerkers
Preventieplan arcade- en kansspelsector
Maatregelenladder sport
Sectorplan culturele en creatieve sector

Sectorplan recreatieve dienstverlening

Sectorplan rijscholen en rijexamens

Sectorplan TLN

Maatregelenladder jeugdzorg

• Toelichting maatregelenladder jeugdzorg
Protocol visserij vervoer 

Sectorale aanpak sauna's en wellnessbranche

Protocol vleesverwerkende industrie (pluimvee)

Sectorplan vleesverwerkende industrie (roodvlees)

• Modelprotocol vleessector

Sectorplan reisbranche

• Maatregelenladder zeecruises

Maatregelenladder Zorgvervoer & Taxi

Sectorplan openbaar vervoer

Leidraad intelligente doorstart visserij

• Maatregelenladder visserij

• Sectorplan zeilende binnenvaart  

Sectorplan riviercruises

 

Wat is de status van deze coronaplannen?

De samenleving open houden is het uitgangspunt van de langetermijnaanpak corona. Onderdeel van deze aanpak is dat verschillende sectoren sectorplannen hebben uitgewerkt. In de sectorplannen beschrijven de verschillende sectoren met welke maatregelen zij het beste kunnen werken in verschillende fases van de coronapandemie. Denk hierbij aan de inachtneming van bepaalde basisregels als niezen in je ellenboog, handen wassen, extra aandacht voor ventilatie, et cetera.
Sectoren en branches hebben voor het maken van de plannen gebruik gemaakt van de eigen best practices en ervaringen met corona. Dit betekent dat coronaplannen van sectoren onderling verschillen, want maatregelen die werken in de ene sector zijn niet per se maatregelen die in een andere sector ook goed uitpakken.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 

Vind ik ook maatregelen voor de werkvloer in de coronaplannen van sectoren?

In de coronaplannen hebben sectoren op verzoek van de overheid uitgewerkt welke maatregelen bedrijven kunnen nemen om hun bedrijven voor klanten en bezoekers veilig en verantwoord in te richten.
Hoewel in sommige sectorplannen wel maatregelen voor de werkvloer zijn uitgewerkt, zijn de coronaplannen daar uitdrukkelijk niet voor bedoeld.
Uiteraard is het belangrijk dat sectoren, branches en individuele bedrijven wel maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun medewerkers veilig kunnen werken. Voor het updaten van Risico-Inventarisatie en -Evaluaties (RI&E) in verband met COVID-19 zijn meer tips te vinden in het Arboportaal.

 

Wat kan ik doen aan ventilatie?

Lees hier de handreiking ventilatie voor gebouwbeheerders en -eigenaars van VWS. De handreiking gaat uit van 'benutten van wat je hebt' en omvat vijf algemene tips. Een detailpagina met meer informatie vindt u hier

 

Hoe kijken jullie naar het coronatoegangsbewijs (CTB)?

Als VNO-NCW en MKB-Nederland zijn wij geen voorstander van hernieuwde inzet van het zogeheten CTB. Maatregelen die ondernemers beperkingen opleggen moeten we sowieso zien te voorkomen. Veel ondernemers zijn ook nog aan het herstellen van eerdere COVID-beperkingen. In een internetconsultatie hebben wij de overheid laten weten dat de juridische grondslag voor het CTB nu helemaal is verdwenen.
Dat is voor de toekomst misschien niet verstandig. We willen niet dat sommige sectoren weer dicht moeten!

Lees ook de brief aan onze leden waarin we dit uitleggen

 

Overzichtspagina corona en Q&A's

Op deze overzichtspagina vindt u verwijzingen naar kennisbronnen van de overheid en onze partners. Ga voor een overzicht van alle vragen en antwoorden naar onze Q&A-pagina.

 

 
Lees meer
Informatieblad
Infoblad
12-05-2021
Infoblad het testlandschap
Testen kunnen ons helpen om het sociaal en economisch verkeer zo veel en zo veel en veilig mogelijk door te laten gaan, maar moeten met beleid worden ingezet.