Biobased economy

Nederland moet inzetten op en toewerken naar een rendabel opererende biobased economy in 2050. Dat is noodzakelijk, gezien de groei van de wereldbevolking (naar 9 miljard in 2050) en de verwachte verdubbeling van energie- en materiaalverbruik in 2050 ten opzichte van nu. We hebben in Nederland alles in huis om een toppositie op het gebied van biobased economy te verwerven.

Overgang naar hernieuwbare grondstoffen

Een biobased economy is een economie die zijn grondstoffen grotendeels betrekt uit de levende natuur (biomassa, 'groene' grondstoffen). Uit deze waardevolle groene grondstoffen wordt de hoogste waarde en het grootste nut gewonnen. Dit betekent een geleidelijke overgang van het gebruik van fossiele grondstoffen naar hernieuwbare grondstoffen. Biomassa vormt daarbij de basis voor materiaal en energievoorziening in onze economie.

 

Biomassa nodig door stijgende vraag naar energie

Belangrijke voordelen van biomassa zijn dat het, mits duurzaam geproduceerd en benut, zichzelf blijft vernieuwen. En dat is nodig met de groeiende wereldbevolking en enorm stijgende vraag naar energie, materialen en producten. Biomassa heeft ook de unieke eigenschap dat het gebruikt kan worden voor toepassingen waarin koolstof onmisbaar is, bijvoorbeeld in vloeibare brandstoffen, chemicaliën en materialen zoals kunststof.

 

Veel onderzoek nodig naar biobased economy

Om een rendabel opererende biobased economy van de grond te krijgen, zal er nog zeer veel R&D (onderzoek en ontwikkeling) en innovatie moeten plaatsvinden om de hele technologie (rendabel) tot stand te brengen. Verder moet er enorm geïnvesteerd worden in het realiseren van die technologie. In het kader van het topsectorenbeleid is een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) gevormd, dat de innovatie en investeringen op gang moet krijgen.

 

Nederland kan toppositie innemen

Nederland lijkt bij uitstek een land om een toppositie in te nemen in de biobased economy. Nederland heeft uitstekende universiteiten en kennisinstituten zoals de Wageningen UR, een agrosector en procesindustrie van topniveau en een prima infrastructuur. Gezamenlijk vormen dit de ingrediënten voor een voortvarende ontwikkeling van de biobased economy.

 

Biomassa in juiste volgorde verwerken

Het belang van de ontwikkeling van een meer biobased economy wordt ook in het Energieakkoord voor duurzame groei van de SER onderschreven. Concreet is een aanpak afgesproken die gericht is op goede cascadering van biomateriaal in de economie. Dit moet er toe leiden dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van biomassa door het in de juiste volgorde te verwerken en in te zetten.

 
Lees meer
Brochure
20-04-2017
NL Next level: Schaarse ruimte, slimme oplossingen
Slimme en duurzame oplossingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat Nederland zijn hoge niveau van leefbaarheid en bereikbaarheid behoudt, met voldoende ruimte voor wonen, werken en natuur.