Publicaties

Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Regio en Topsectoren (MIT-regeling)
Wilt u als mkb-bedrijf aansluiten bij innovatie-activiteiten binnen de topsectoren? Of wilt u als Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) innovatie stimuleren?
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Flexwerkers
De aanpassingen in de flexwetgeving hebben tot doel het oneigenlijk en langdurig gebruik van flexcontracten te verminderen.
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Research & Development Aftrek
De RDA-regeling (Research & Development Aftrek) heeft als doel om innovatie en R&D bij bedrijven te stimuleren. De regeling zorgt voor een fiscaal voordeel in de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Informatieblad
01-04-2015
Infoblad: Kredietunies
Voor ondernemingen is toegang tot krediet en kapitaal van groot belang om te kunnen blijven ondernemen, groeien, investeren.
Informatieblad
01-03-2015
Infoblad: Afschaffen reclamevergunning
Reclame-uitingen horen bij een onderneming. Je wilt je bedrijf aanprijzen en klanten naar binnen trekken.
Informatieblad
01-03-2015
Infoblad: Afschaffen vergunning voor voorwerpen op of aan de openbare weg
Wie korte tijd een steiger of een bouwcontainer op de openbare weg wil plaatsen moet hiervoor in veel gemeenten een vergunning aanvragen.
Informatieblad
01-03-2015
Infoblad: Participatiewet en baanafspraak
De Participatiewet voegt per 1 januari 2015 de huidige regelingen voor bijstand, sociale werkvoorziening en jonggehandicapten samen.
Informatieblad
01-03-2015
Infoblad: Handreiking Lokaal MKB-vriendelijk beleid voor aanbesteden en inkopen
Een handreiking voor ondernemersverenigingen. Nederlandse gemeenten en andere publieke partijen geven jaarlijks vele miljarden uit aan aanbestedingen en inkoop. Alleen de gemeenten zijn al goed voor 17 miljard euro.
Brochure
24-02-2015
European Outlook - Europe: For better business opportunities
Every year VNO-NCW and MKB-Nederland present their view on relevant European issues. This brochure presents a short summary with our comments on what is on the agenda for 2015.
Boekje
09-02-2015
Kansrijk - de groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb
In deze brochure doen MKB-Nederland en VNO-NCW concrete voorstellen die belemmeringen wegnemen en ondernemers in staat stellen de groeikansen beter te benutten.