Publicaties

Informatieblad
01-07-2015
Infoblad: Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Investeringen in bedrijfsmiddelen maken de groei van een onderneming mogelijk, houden de productie op peil en zorgen voor werkgelegenheid.
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers.
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Ontslagrecht
Door de stroomlijning van de regels rond ontslag ontstaat een eenduidig ontslagrecht. Ontslag om bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid lopen via het UWV.
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Regio en Topsectoren (MIT-regeling)
Wilt u als mkb-bedrijf aansluiten bij innovatie-activiteiten binnen de topsectoren? Of wilt u als Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) innovatie stimuleren?
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Research & Development Aftrek
De RDA-regeling (Research & Development Aftrek) heeft als doel om innovatie en R&D bij bedrijven te stimuleren. De regeling zorgt voor een fiscaal voordeel in de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: BMKB: Borgstelling (krediet) voor het mkb
De Borgstelling voor het Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) is een regeling die de kredietverlening aan het mkb stimuleert.
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Energie-investeringsaftrek (EIA)
De Energie Investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om energiebesparing en de inzet van duurzame energie door ondernemers te stimuleren.
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Finance for International Business
Mkb-ondernemers die willen investeren in het buitenland, kunnen een beroep doen op de subsidieregeling Finance for International Business (FIB).
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Werkloosheidswet
De aanpassingen van de werkloosheidsregelingen, waaronder verkorting van de maximale duur van de Werkloosheidswet (WW) moeten ertoe leiden dat het stelsel activerender wordt.
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Flexwerkers
De aanpassingen in de flexwetgeving hebben tot doel het oneigenlijk en langdurig gebruik van flexcontracten te verminderen.