Publicaties

Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Ondernemend Groen
Iedere ondernemer heeft zo zijn eigen afweging of motivatie om met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan.
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Ontslagrecht
Door de stroomlijning van de regels rond ontslag ontstaat een eenduidig ontslagrecht. Ontslag om bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid lopen via het UWV.
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: BMKB: Borgstelling (krediet) voor het mkb
De Borgstelling voor het Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) is een regeling die de kredietverlening aan het mkb stimuleert.
Informatieblad
01-04-2015
Infoblad: Kredietunies
Voor ondernemingen is toegang tot krediet en kapitaal van groot belang om te kunnen blijven ondernemen, groeien, investeren.
Informatieblad
01-03-2015
Infoblad: Handreiking Lokaal MKB-vriendelijk beleid voor aanbesteden en inkopen
Een handreiking voor ondernemersverenigingen. Nederlandse gemeenten en andere publieke partijen geven jaarlijks vele miljarden uit aan aanbestedingen en inkoop. Alleen de gemeenten zijn al goed voor 17 miljard euro.
Informatieblad
01-03-2015
Infoblad: Afschaffen reclamevergunning
Reclame-uitingen horen bij een onderneming. Je wilt je bedrijf aanprijzen en klanten naar binnen trekken.
Informatieblad
01-03-2015
Infoblad: Afschaffen vergunning voor voorwerpen op of aan de openbare weg
Wie korte tijd een steiger of een bouwcontainer op de openbare weg wil plaatsen moet hiervoor in veel gemeenten een vergunning aanvragen.
Informatieblad
01-03-2015
Infoblad: Participatiewet en baanafspraak
De Participatiewet voegt per 1 januari 2015 de huidige regelingen voor bijstand, sociale werkvoorziening en jonggehandicapten samen.
Brochure
24-02-2015
European Outlook - Europe: For better business opportunities
Every year VNO-NCW and MKB-Nederland present their view on relevant European issues. This brochure presents a short summary with our comments on what is on the agenda for 2015.
Boekje
09-02-2015
Kansrijk - de groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb
In deze brochure doen MKB-Nederland en VNO-NCW concrete voorstellen die belemmeringen wegnemen en ondernemers in staat stellen de groeikansen beter te benutten.